Pärnu Linnavalitsuse aukirja ja linnapea tänukirja andmise kord

Linnavalitsuse aukiri
Pärnu Linnavalitsuse aukiri antakse eriliste teenete eest või isikule, kes on edukalt esinenud Pärnu linna korraldatud konkursil, või muudel juhtudel vastavalt Pärnu Linnavalitsuse otsusele.Aukirja andmise taotlust võivad esitada linnavalitsus, Pärnu linna korraldatud konkursi korraldamise komisjon, linnapea, abilinnapea, linnavalitsuse struktuuriüksus kooskõlastatult abilinnapeaga, Pärnus tegutsevad juriidilised isikud, füüsilised isikud, erakonnad, liidud, ühingud, seltsid, klubid.

Taotlus koos põhjendusega tuleb esitada kirjalikult linnavalitsusele vähemalt 14 päeva enne soovitavat üleandmist.
Pärnu linnavalitsus
Suur-Sepa 16, 80089
linnavalitsus[at]lv.parnu.ee


Linnapea tänukiri
Linnapea tänukiri antakse tänuavaldusena Pärnu Linnavalitsuse teenistujale või Pärnu Linnavalitsuse hallatava asutuse töötajale või muudel juhtudel vastavalt linnapea otsusele.

Linnapea tänukirja andmise taotlus tuleb esitada kirjalikult linnavalitsuse avalike suhete teenistusele vähemalt 3 tööpäeva enne soovitavat üleandmist.
Pärnu linnavalitsuse avalike suhete teenistus
Suur-Sepa 16, 80089
press[at]lv.parnu.ee


Pärnu Linnavolikogu aukiri
Pärnu Linnavolikogu aukirja anti välja aastatel 2014-2017. 

Aukirjaga tänuväärse tegevuse eest Pärnu linna kogukonna heaks on tunnustatud:
- Astrid Hindriks, järjepideva töö ja pühendumise eest Pärnu linna kodanikuühiskonna arendamisel
- Hilja Treuberg, pikaajalise pühendunud tegevuse eest Pärnu linna ajaloo talletamisel ja tutvustamisel ning kultuurielu edendamisel
- Naali-Marie Liivrand, pikaajalise ja tulemusliku kogukonnatöö arendamise eest
- Jaak Känd, Pärnu kirjanduselu rikastamise eest