- Aukodaniku nimetuse andmise taotlus
- Vapimärgi andmise taotlus 
- Teenetemärgi andmise taotlus

Taotlusi aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks on õigus esitada:
1) Pärnu Linnavolikogu komisjonil
2) volikogu fraktsioonil
3) volikogu liikmel
4) Pärnu Linnavalitsusel
5) Pärnu linnapeal
6) Pärnus tegutsevatel juriidilistel isikutel

Taotlused esitatakse kirjalikult Pärnu Linnavolikogule:
1) aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. detsembriks
2) teenetemärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 2 kuud enne teenetemärgi kavandatavat kätteandmist

Taotluses märgitakse:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, auaste, töö- või teenistuskoht
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse
4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse
5) teenetemärgi kavandatav kätteandmise aeg ja koht
6) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid
7) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri

Pärnu Linnavolikogu
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
tel 444 8100 (info)
tel 444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid