» Valla teisejärgu autasuks on kandmine valla auraamatusse.
» Paikuse valla auraamatusse on õigus kanda isikuid, kellel on märkimisväärsed teened valla maine tõstmisel või valla tuntuse ja tunnustatuse tõusul.
» Tingimuseks on, et isik ei ole oma muude tegude, tegemata jätmiste ega käitumisega loonud enda ega valla suhtes üldist negatiivset suhtumist.
» Auraamatusse kantakse isik üks kord.
» Igaühel on õigus teha volikogu esindajatest ja vallavalitsuse liikmetest koosnevale komisjonile ettepanekuid isiku kandmiseks valla auraamatusse.
» Auraamatusse kandmise ettepanekut vallavalitsusele on õigus teha üksnes komisjonil. Ettepaneku tegemiseks on nõutav komisjoni kõigi liikmete nõusolek.
» Kalendriaasta jooksul ei kanta auraamatusse üldjuhul üle 10 isiku.
» Auraamatusse kandmine toimub üldjuhul valla aastapäeva tähistamise raames.
» Auraamatusse kandmise kohta antakse auraamatusse kantud isikule tunnistus, mis on kinnitatud volikogu esimehe ja vallavanema allkirja ning valla pitseriga.


Osavallakeskused

Audru osavallakeskus
Pärna allee 7
88301 Audru alevik, Pärnu linn
444 8171
Lisainfo ja kontaktid

Paikuse osavallakeskus
Pärnade pst 11
86602 Paikuse alev, Pärnu linn
444 8151
Lisainfo ja kontaktid

Tõstamaa osavallakeskus
Sadama tee 2
88101 Tõstamaa alevik, Pärnu linn
444 8161
Lisainfo ja kontaktid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid