- Pärnu aukodaniku nimetuse, Pärnu vapimärgi ja Pärnu teenetemärgi andmise kord
- Aukodaniku nimetuse andmise taotlus
- Vapimärgi andmise taotlus 
- Teenetemärgi andmise taotlus

Ettepanekuid aukodaniku nimetuse, vapimärgi ja teenetemärgi andmiseks on õigus esitada:
1) Pärnu linnavolikogu komisjonil
2) volikogu fraktsioonil
3) volikogu liikmel
4) Pärnu linnavalitsuse liikmetele
5) Pärnu linnapeal
6) Pärnus tegutsevatel juriidilistel isikutel
7) osavallakogul

Taotlused esitatakse kirjalikult Pärnu linnavolikogule:
1) aukodaniku nimetuse ja vapimärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. detsembriks
2) teenetemärgi andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 1. veebruariks

Taotluses märgitakse:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, auaste, töö- või teenistuskoht;
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse;
5) taotluse esitaja nimi, aadress, sidevahendite numbrid;
6) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

Pärnu Linnavolikogu
Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
tel 444 8100 (info)
tel 444 8103 (volikogu nõunik)
volikogu[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid