Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


21.08.2017

Jalgpalliklubi alagrupimängud toimuvad 22.- 28. augustil 2017 Pärnu Rannastaadionil ja Vändra Staadionil.

Pärnu Jalgpalliklubi sai esmakordselt ajaloos õiguse korraldada UEFA naiste meistrite liiga alagrupiturniiri. Varasemalt ei ole Eestis sellist turniiri korraldatud. Naiste meistrite liiga näol on tegemist võistlusega, kus omavahel mängivad Euroopa tugevamad naiskonnad ja riigi meistrid.

Alagrupiturniiri vastased selgusid loosi teel ning PJK vastasteks osutusid Ajax (Holland), Standard Liege (Belgia) ning Rigas Futbola Skola (Läti).

Naiste meistrite liigas pääseb 22 kontinendi tugevamat otse põhiturniirile 32 hulka. Ülejäänud jagatakse neljaliikmelistesse alagruppidesse, kus kõik mängivad korra omavahel läbi. Järgmisse ringi pääsevad gruppide võitjad ja paremad teise koha naiskonnad. Finaalis mängivad kaks tugevaimat naiskonda meistrite liiga tiitli peale. Naiste meistrite liiga finaal peetakse 2018. aasta 24. mail Kiievis.

PJK naiskond on varasemalt ühel korral jõudnud alagrupist edasi Euroopa 32 parima naiskonna hulka.

Mängude ajakava:
22.08.2017
kell 12.00 Pärnu Rannastaadion AFC Ajax vs Rigas Futbola Skola
kell 20.00 Pärnu Rannastaadion R.Standard de Liège vs Pärnu Jalgpalliklubi

25.08.2017
kell 12.00 Pärnu Rannastaadion R.Standard de Liège vs Rigas Futbola Skola
kell 18.00 Pärnu Rannastaadion Pärnu Jalgpalliklubi vs AFC Ajax

28.08.2017
kell 18.00 Vändra Staadion AFC Ajax vs R. Standard de Liège
kell 18.00 Pärnu Rannastaadion Rigas Futbola Skola vs Pärnu Jalgpalliklubi

Lisainfo:
UEFA naiste Meistrite liiga alagrupiturniir 
Naiste meistriteliiga 
Pärnu Jalgpalliklubi naiskond

Kasutaja Pärnu Jalgpalliklubi naiskond foto.


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.