Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


01.12.2017

Tänasest muutub Pärnu linna suuremates korterelamutes ning toitlustusega tegelevates asutustes toidujäätmete sorteerimine kohustuslikuks.

Suurim muudatus on biolagunevate köögi- ja sööklajäätmete liigiti kogumise kohustuse lisandumine. Köögi- ja sööklajäätmeid tuleb eraldi koguda ja jäätmevedajale üle anda 16 ja enama korteriga elamutes ning toitlustusega tegelevates asutustes, kus tekib üle 20 kg köögi- ja sööklajäätmeid nädalas.

Köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutisse sobivad: kõikvõimalikud tahked toidujäätmed, riknenud puu- ja köögiviljad ning nende koored, muna- ja pähklikoored, liha- ja kalajäätmed, sh luud ja väiksemad kondid, kohvipaks, teepakid, kohvi paberfiltrid, toataimed, lõikelilled, majapidamispaber, pabersalvrätid, määrdunud paberkotid jmt.

Köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutit tühjendatakse kord nädalas ning jäätmevedaja vahetab igal tühjenduskorral kogumismahuti vooderduskotti. Kodus liigiti kogutud köögi- ja sööklajäätmed tuleb paigutada kogumismahutisse kas lahtiselt, biolagunevas jäätmekotis või paberkotis.

Kümneliitriseid biolagunevaid kotte müüakse igas suuremas toidupoes. Valesse kotti pakitud köögijäätmete tõttu võib jääda vastav kogumismahuti õigel päeval tühjendamata. Sellega kaasneb tühisõidutasu ning kogumismahuti sisu tuleb majaelanikel viia nõuetega vastavusse (eemaldada sobimatud kilekotid või muu prügi köögi- ja sööklajäätmete kogumismahutist) või tellida selle tühjendamine segaolmejäätmetega koos.

Järgmised viis aastat teostab jäätmevedu Pärnu linnas riigihanke võitnud AS Ragn Sells.

Vaata lisaks: Korraldatud jäätmevedu

Lisainformatsioon:
Sigrit Kasemets
keskkonna peaspetsialist
444 8307
sigrit.kasemets[at]lv.parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.