Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


12.01.2018

Eile, 11. jaanuaril kogunenud osavallakogu valimiskomisjoni koosolekul moodustati Audru, Paikuse ja Tõstamaa osavallakogud.

Osavallakogu moodustamisel lähtuti põhimõtetest, et liikmeks võib olla isik, kelle püsiv elukoht on volikogu valimispäeval rahvastikuregistri järgi osavalla territooriumil ning sinna kuuluvad vaid endise valla territooriumilt volikogusse valitud isikud.

Ülejäänud kohad osavallakogus jaotusid volikogusse kandideerinud isikute vahel vastavalt rahvastikuregistri järgi antud territooriumi elanikelt saadud häälte arvule, olenemata sellest, kas isik kandideeris volikogusse üksikkandidaadina, erakonna või valimisliidu nimekirjas. Võrdse häälte arvuga isikute suhtes otsustati, kes saab osavallakogu liikmeks, liisu heitmise teel.

Audru osavallakogu liikmeteks kinnitati Mati Sutt, Jaanus Põldmaa, Eino Ojandu, Kai Oraste, Merle Lillak, Ülle Runnel, Ado Kirsi, Toomas Aaviste, Marge Tuul, Maia Penu, Viktor Iljin, Rita Kurgu, Jekaterina Kuru, Toomas Rehe, Sirje Suurevälja.

Paikuse osavallakogu liikmeteks kinnitati Heldur Paulson, Marika Valter, Ardo Aasa, Alar Laneman, Mait Talvoja, Kristjan Õunpuu, Aivar Ild, Annika Põltsam, Tarmo Vanamõisa, Valter Landing, Eero Rändla, Oliver Kikas, Raiko Hiis.

Tõstamaa osavallakogu liikmeteks kinnitati Toomas Rõhu, Madis Veskimägi, Tõnu Salu, Mark Soosaar, Karoliine Kask, Anu Randmaa, Mati Lehola.

Osavallakogud on planeeritud kokku kutsuda tuleval nädalal- Audru osavallakogu 16. jaanuaril, Tõstamaa 17. jaanuaril ja Paikuse 18. jaanuaril.

» Valimiskomisjoni koosoleku protokoll
» Audru osavallakogu moodustamine (valimiskomisjoni 11. 01.2018 otsus nr 1)
» Paikuse osavallakogu moodustamine (valimiskomisjoni 11. 01.2018 otsus nr 2)
» Tõstamaa osavallakogu moodustamine (valimiskomisjoni 11. 01.2018 otsus nr 3) 


Lisainformatsioon:
Tiina Roht
linnasekretär
Suur-Sepa 16, 80098
444-8222
tiina.roht[at]lv.parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.