Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


02.02.2018

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus otsustas toetada projekte „Ettevõtluskeskkonna taristu parendamine - Kase tänava ühendamine Ehitajate teega” ning „Pärnu rannaalaleligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamine.”

Projekti „Ettevõtluskeskkonna taristu parendamine - Kase tänava ühendamine Ehitajate teega” eesmärgiks on ehitada tee Pärnu linnas Kase tn ja Ehitajate tee ühendamiseks. Niidu tööstuspark on arenev tööstus-ja kaubanduspiirkond Pärnu linnas Via Baltica ääres. Tööstusala terviklikuks toimimiseks luuakse ühendus Kase tn ja Ehitajate tee vahel.

Projekti idee on kohaliku omavalitsuse poolt välja ehitada 480 meetrit sõiduteed koos valgustusega, et toetada ettevõtluse arengut Pärnus. Seoses sellega paraneb ettevõtluspiirkonnale ligipääs ja luuakse parem tegevuskeskkond laienemist vajavatele ettevõtetele. Kogu tööstuspargi ala on ligikaudu 40 ha. Projekti kogumaksumus on 470 479, sellest EL toetus 399 907 eurot ja omafinantseering 70 572 eurot.

Projekti „Pärnu rannaalale ligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamine“ eesmärgiks on Pärnu rannaalale ligipääsetavuse parendamine ning ettevõtluse infrastruktuuri arendamine. Plaanis on hajutada rannaala suuremale alale ning luua kaasaegne ligipääs Pärnu muulile. Rannaparki muuli äärest supelrannaga ühendav 463 meetri pikkune ligipääs plaanitakse ehitada peamiselt puidust. Projekti kogumaksumus on 351 306 eurot, sellest EL toetus 298 610 ja omafinantseering 52 696 eurot.

Lisaks said Euroopa Liidu toetust:
- Pernova Loodusmaja- tervikliku turismiatraktsiooni väljaarendamise, külastuskeskuse elavdamise ja koostöövõrgustiku käivitamiseks;
- Pärnumaa Ettevõtlusinkubaator- Pärnu linna südamesse ettevõtlus- ja inkubatsioonikeskuse loomiseks;
- Paikuse valla Rukkilille tööstusküla- Paikuse ettevõtlusala loomiseks;
- Bussipeatuste taristu – Pärnumaa bussiterminalide võrgustiku loomiseks.

Vaata lähemalt: Kuus Eesti maakonda saavad EASist 19,5 miljonit eurot investeeringuteks

Projekte toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist.

Lisainformatsioon:
Anneli Lepp
arenguteenistuse juhataja
Pärnu Linnavalitsus
444 8361
anneli.lepp[at]parnu.ee

Aare Raev
ettevõtluse peaspetsialist
Pärnu Linnavalitsus
444 8360
aare.raev[at]parnu.ee

EL Regionaalarengu Fond horisontaalne


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.