Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


08.02.2018

Pärnumaa turismiettevõtjad koostöös SA Pärnumaa Turismi ja Pärnu Linnavalitsusega osalevad 9.-11. veebruarini Tallinnas Eesti näituste messikeskuses toimuval Baltikumi vanimal ja suurimal turismimessil Tourest 2018.
Sel aastal pööratakse erilist tähelepanu EV100 ja Pärnu Kuurort 180 juubeliaastale, mida täiendavad omanäolised pakkumised aktiivseks puhkuseks kogu maakonnas. Külastajatele jagatakse sündmuste kalendrid, kus lisaks tähtsündmustele on kirjas ka teemanädalate programmid. Olulise uudisena tutvustatakse Pärnumaad kui 2018. aasta toidupiirkonda. Maitsete Aasta tiitli võtab Pärnumaa sel kevadel üle Peipsimaalt. Lisaks on messi külastajatel võimalus tutvuda Pärnu linnaga läbi virtuaal- reaalsuse ning jagatakse infot külalistele suunatud mobiilirakenduse: Pärnu - Explore Hansa kohta.

Kaaseksponentidena on Pärnumaa pinnal esindatud Rannahotell, Pärnu Muuseum, Kihnu saare ning Rohelise Jõemaa ja Romantilise Rannatee ettevõtjad.

Lisaks „Puhka Eestis“ hallis olevatele Pärnumaa ettevõtjatele, pakuvad külastajatele Pärnumaa maitseid „Elamuste ja maitsete“ Pärnu Lahe Partnerluskogu, Liivi Lahe Kalanduskogu, Rohelise Jõemaa koostöökogu, MTÜ Soomaa Turism ja paljud kohalikud talud.

Touresti kolmepäevasesse programmi kuulub ka Eesti Turismifirmade Liidu aasta auhindade väljakuulutamine. Eesti Maaturismi Ühing ja EAS annavad uutele turismitoodetele üle turismiarenduskeskuse ökoturismi- ja kvaliteedimärgise EHE. Parima turismiedendaja tiitlile kandideerib SA Pärnumaa Turism juhataja Kaire Ilus. Ehtsa ja huvitava Eesti tiitli ehk EHE-märgise saavad messil viis Pärnumaa ettevõtjat: Lepiku-Mardi Kollektsioonaed teenusele „Taimeaia külastus perenaisega”, Maria Talu paketile „Hobustega Maria talu radadel", C.R.Jakobsoni Talumuuseum haridus- programmile „Jõulud talus“, Tõstamaa Mõis SA teenusele „Giidiga tuur mõisahoones” ja Valgeranna Seikluspark seiklusmängule „Aardejaht“.

2017. aastal külastas Tourest messi 28 500 inimest.


Lisainformatsioon:
Kaire Ilus
SA Pärnumaa Turism juhataja
525 0899
kaire.ilus[at]visitparnu.com

Orvika Reilend
turismiarenduse peaspetsialist
Pärnu Linnavalitsus
444 8359
orvika.reilend[at]parnu.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.