Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


12.03.2018


Pärnu linnavalitsus on valmis analüüsima Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna (EKRE) liikme Siimo Lopsiku ettepanekut hakata noortele vähemalt kolme lapsega peredele tasuta elamumaad jagama, kuid ei soovi enne analüüsi valmimist sellele hinnangut anda.

Linnavolikogu liige Siimo Lopsik esitas volikogule eelnõu, milles tahetakse teha linnavalitsusele ülesandeks korraldada noortele vähemalt kolme lapsega peredele tasuta elamumaa andmine. Vastav analüüs ja kuluarvestus tuleks välja töötada 15. detsembriks.

Eelnõu seletuskirjas kirjutas Lopsik, et linnalähedase krundi saamise eelduseks võiks lisaks Eesti kodakondsusele ja Pärnu linna sissekirjutusele olla kolme alaealise lapse olemasolu peres ja kohustus rajada krundile teatud aja jooksul kodu. Linnapoolse panusena näeb Lopsik veel taristu rajamist, tüüpprojektide pakkumist ning „koostöö soodustamist“ näiteks Kredexi ja moodulmaju tootvate kohalike ettevõtetega.

„Pärnus on mitu moodulmajade tootjat, kellega näiteks oleks mõistlik koostööd teha ja kes saaksid soodsatel tingimustel pakkuda tüüplahendusi kindlate elamutüüpide näol,“ selgitas Lopsik.

Eelnõule arvamuse andnud linnavalitsus leidis, et ilma põhjaliku analüüsita ei saa midagi korraldada. Kuna Lopsiku sooviks oli elamumaa jagamist analüüsida ja teha selle kuluarvestus, oli linnavalitsus päri need enda peale võtma.
Analüüs peaks selgitama, kas vähemalt kolme lapsega perede toetamiseks on kõige efektiivsem neile elamumaad anda, sest perel ei pruugi jätkuda raha maja ehitamiseks. Võib-olla selgub, et ainult väheseid peresid toetav ettevõtmine läheks liiga kalliks ja otstarbekam oleks sama raha eest paljulapselisi peresid teisiti toetada.

Pärnu koalitsioonilepingule alla kirjutanud valimisliidu Pärnu Ühendab, Keskerakonna ning Isamaa ja Res Publica Liidu esindajad on kokku leppinud kavatsuses toetada noorte spetsialistide jaoks üürikorterite ehitamist ja kommunikatsioonidega varustatud elamumaade kasutusse andmist osavaldades.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


 

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.