Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


26.04.2018

Pärnu linnavolikogus läbis esimese lugemise eelnõu, mis muudab parkimise Pärnu linna avalikel tasulistel parkimisaladel alates 1. juunist pärnakate ja Pärnu osavaldade elanike jaoks soodsamaks.

Praegu saavad füüsilised isikud, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linn ja kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omaniku või vastutava kasutajana, osta 32 eurot maksva kolme kuu parkimiskaardi, mis kehtib kõigil avalikel Pärnu tasulise parkimise aladel. Uue võimalusena on volikogu eelnõus 1. septembrist 31. maini kehtiv üheksa kuu parkimiskaart, mis maksaks 70 eurot.

Nendel Pärnu ja osavaldade elanikel, kes soovivad aasta läbi avalikel tasulistel parkimisaladel muretult parkida, tasub suveks osta 32 eurot maksev kvartalikaart ja hankida sügisest kevadeni parkimiseks 70 eurot maksev üheksa kuu kaart. Kokku maksaks aasta parkimist senise 128 euro asemel 102 eurot.

Füüsilistel isikutel, kelle elukoht on rahvastikuregistri järgi Pärnu linna tasulise parkimisala piires ja kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omaniku või vastutava kasutajana, on õigus osta veelgi odavam aastakaart, mis kehtib ühe B-kategooria mootorsõiduki parkimiseks elukohajärgsel tänaval või sellele lähimal tänavaosal. Seni maksab see neli eurot, eelnõus tehakse ettepanek tõsta hind 20 eurole. Ühe eluruumi kohta väljastatakse üks sooduskaart.

Osavaldade elanikele praegu 32 euroseid kvartalikaarte ei müüda. Neil tekib pärnakate sooduskaardi ostmise õigus pärast uue korra kehtima hakkamist, mis eelnõu järgi peaks juhtuma 1. juunist.

Teistel Pärnus tööl käivatel inimestel, kes ei ole Pärnusse või osavalda sisse kirjutatud, tasub kaaluda, kui sageli, kus ja millal nad tahavad parkida. Eelnõus on kõigis Pärnu tasulise parkimise piirkondades kehtiva kuukaardi hinnaks pakutud 50, kolme kuu kaardi hinnaks 100, poole aasta kaardi hinnaks 150 ja aastakaardi hinnaks 200 eurot.

Linna tasulistel parkimisaladel tasuta parkimise võimalused ei muutu. Nagu seni, võib pärast parkimise algusaja kella või kirjaliku teate abil fikseerimist teatri Endla esisel Keskväljakul parkida kuni kolm tundi, kesklinnas kuni tund aega ja ranna piirkonnas pool tundi. Küll aga muutuvad kesklinna päeva- ja ranna piirkonna tunni- ja päevapiletite hinnad ning kesklinna ja ranna piirkonna tasulise parkimisala piirid.

Kesklinna päevapilet hakkaks senise 3,20 euro asemel maksma viis eurot. Ranna piirkonna tunnipilet tõuseks 3,20 eurolt neljale ja päevapilet 9,60 eurolt 12 eurole.

Senine turu piirkonna tasuline parkimisala on kavas liita kesklinna piirkonnaga. Nagu seni, oleks kesklinnas parkimine tasuline tööpäevadel kell 8-18, ainsaks muudatuseks on senise turu piirkonna kellaaegade muutus. Praegu on turu piirkonnas parkimine tasuline tööpäeviti kella 14ni, tulevikus kella 18ni.

Tasulise parkimisala piirid jäävad samaks. Ranna piirkonnas on parkimine tasuline 1. juunist 31. augustini iga päev kell 10-18. Keskrannale lähimaks kohaks, kus tasuta võib parkida, on Tammsaare puiestee.

Kesklinna tasulises parkimisalas on ligikaudu 1800, ranna tasulises parkimisalas ligi 1300 parkimiskohta. Eelmisel aastal müüdi 429 soodusmääraga ja 144 tavahinnaga perioodikaarti. Linnavalitsus prognoosib, et soodushinnaga perioodikaartide ostmine suureneb, sest maksta sügisest kevadeni parkimise eest 7,78 eurot kuus on mugavam kui tasulisest parkimisalast väljaspool parkimiskohti otsida.

Parkimispileteid saab osta parkimisautomaatidest, R-Kioskitest, Pärnu külastuskeskusest ja Pärnu Haldusteenuste kontorist või saates mobiilseks parkimiseks sõnumi numbrile 1902. Sõnumisse tuleb kirjutada auto number, jätta tühik ja märkida parkimistsoon (PARNU või RAND), parkimist lõpetades helistada numbril 1903. Pikemaajalisi parkimislube väljastab Pärnu Haldusteenused, ostutaotluse võib saata veebiaadressil https://haldusteenused.ee/parkimisloa-ostutaotlus.

Eraparklate tasulise parkimise ajad, hinnad ja parkimise tingimused sõltuvad eraomanikest. Linna tasulise parkimise piletid eraparklates ei kehti ning parkimine võib ka laupäeviti ja pühapäeviti tasuline olla

Eelnõu teine lugemine on kavandatud 24. mail toimuval volikogu istungil.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

tasuline parkimisala 2018 illustratsioon


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.