Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


30.05.2018

Esimesest juunist hakkavad Pärnu linna avalikul tasulise parkimise alal kehtima uued tasulise parkimise hinnad, kohalikele muutub perioodikaartide soetamine varasemast soodsamaks.

Juba praegu ostavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla elanikud Pärnu Haldusteenustest 32 eurot maksvaid kolme kuu parkimiskaarte, millega nad võivad alates juuni algusest muretult kesklinna ja ranna rajooni avalikes tasulise parkimise piirkondades parkida. Varem oli selline võimalus ainult rahvastikuregistri järgi Pärnusse registreeritud füüsilistest isikutest B-kategooria sõiduki omanikel või vastutavatel kasutajatel, nüüd laieneb soodustus osavaldadesse.

Pärnu ja osavaldade elanikel on kasulik endale soetada ka 1. septembrist 31. maini kehtiv talveperioodi parkimisluba, mis maksab 70 eurot. Tähele tuleks panna, et ükskõik mis ajal ostes kehtib see ikkagi ainult septembri algusest mai lõpuni ning alates novembrist-detsembrist on kasulikum juba 32 euroseid kvartalikaarte kasutada.

Aasta tasulist parkimist (suvel kvartalikaart ja edasi talveperioodi parkimisluba) maksab Pärnu ja osavaldade elanikele varasema 128 euro asemel 102 eurot. Teistes omavalitsustes elavatele autojuhtidele soodustusi ei tehta ning näiteks Tallinna elanikud, kellele on pealinnas bussi- ja trammisõit tasuta, peaksid aastase parkimisloa eest maksma 200 eurot.

Mida lühema perioodi jaoks parkimisluba osta, seda kallim see on. Poole aasta parkimiskaart maksab mittepärnakatele 150, kolme kuu parkimiskaart 100 ja kuukaart 50 eurot. Tallinnas on kuukaartide hinnad sõltuvalt piirkonnast 150-300, Tartus 50-100 eurot.

Pärnu kesklinna päevapilet maksab viis ja tunnipilet ühe euro. Ranna piirkonna päevapileti hinnaks on 12 ja tunnipileti hinnaks neli eurot. Parkimine on kesklinnas aastaringselt tasuline esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühadel) kell 8-18 ja ranna piirkonnas 1. juunist 31. augustini iga päev kell 10-18.

Varem oli linnas eraldi tasulise parkimisala turu piirkond, kus parkimine oli tasuline tööpäeviti kell 8-14. Volikogu otsustas selle liita kesklinna piirkonnaga ja pikendada tasulise parkimise aega tööpäeviti kella 18ni. Samuti tõsteti kesklinna päeva- ja ranna piirkonna tunni- ja päevapiletite hindu ning tasulise parkimisala piires elavate autoomanike aastakaardi hinda.

Parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil fikseerides on võimalik kesklinnas tasuta parkida tund aega ja ranna piirkonnas pool tundi. Kes Pärnu kesklinnas tööpäevadel pikemalt tahab parkida, võib auto jätta Endla teatri ette Keskväljakule, kus pärast parkimisaja fikseerimist võib tasuta parkida kolm tundi.

Kesklinnas võib tasuta parkida silla kõrval asuvas Kalda tänava parklas. Kes sinna ei mahu ja raha maksta ei soovi, peab auto jätma väljapoole tasulise parkimise ala. Ranna piirkonnas võib tasuta parkida Tammsaare puiesteel.

Parkimispileteid saab osta parkimisautomaatidest, R-Kioskitest, Pärnu külastuskeskusest ja Pärnu Haldusteenuste kontorist või saates mobiilseks parkimiseks sõnumi numbrile 1902. Sõnumisse tuleb kirjutada auto number, jätta tühik ja märkida parkimistsoon (PARNU või RAND), parkimist lõpetades helistada numbril 1903.

Pikemaajalisi parkimislube väljastab Pärnu Haldusteenused, ostutaotluse võib saata veebiaadressil https://haldusteenused.ee/parkimisloa-ostutaotlus.

Eraparklate tasulise parkimise ajad, hinnad ja parkimise tingimused sõltuvad eraomanikest. Linna tasulise parkimise piletid eraparklates ei kehti ning parkimine võib ka kesklinna eraparklates laupäeviti ja pühapäeviti tasuline olla.

Kui Pärnu Haldusteenuste parkimiskontrolörid piirduvad viimase kahe aasta jooksul toimunud esmakordse rikkumise puhul vaid hoiatamisega, siis Europargi kontrolörid esitavad kohe 30 eurose leppetrahvi nõude, kui olete näiteks parkimiskella esiklaasi taha panemata unustanud.

Vaata lisaks: Parkimiskorraldus Pärnu linna avalikul parkimisalal

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

tasuline parkimisala 2018 illustratsioon

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

» Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutunud, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla


Omavalitsuses elanikke 51 504

 

Ühinemisel

31.10.17

01.01.18

01.01.19

02.01.19 *

01.01.20

Omavalitsuses kokku

51 655

51 649

51 883

51 272

51 504

» Pärnu linnas 

40 558

40 664

40 747

40 136

40 314

» Audru osavallas

5 861

5 796

5 919

5 920

5 970

(sh Audru Alevikus)

 

1 443

1491

1491

1 506

(sh Lavassaare alevis)

 

450

458

458

454

» Paikuse osavallas 

3 938

3 914

3 955

3 955

3 954

(sh Paikuse alevis)

 

3 007

3055

3053

3 018

» Tõstamaa osavallas

1 298

1 287

1 262

1 261

1 266

 (sh Tõstamaa alevikus)

 

474

463

461

464

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanikud
» Audru osavalla elanikud
» Paikuse osavalla elanikud
» Tõstamaa osavalla elanikud


Elanikud asulate kaupa 01.01.2020

Ahaste küla

191

Liiva küla

69

Rammuka küla

20

Alu küla

16

Lindi küla

284

Ranniku küla

30

Aruvälja küla

51

Liu küla

106

Ridalepa küla

118

Audru alevik

1 506

Lõuka küla

44

Saari küla

26

Eassalu küla

39

Malda küla

108

Saulepa küla

58

Ermistu küla

57

Manija küla

49

Seliste küla

153

Jõõpre küla

399

Marksa küla

94

Seljametsa küla

273

Kabriste küla

74

Männikuste küla

80

Silla küla

438

Kastna küla

43

Oara küla

94

Soeva küla

83

Kavaru küla

51

Paikuse alev

3 018

Soomra küla

59

Kihlepa küla

162

Papsaare küla

1 151

Tammuru küla

111

Kiraste küla

16

Peerni küla

24

Tuuraste küla

27

Kõima küla

208

Pootsi küla

59

Tõhela küla

38

Kõpu küla

12

Põhara küla

99

Tõlli küla

44

Kärbu küla

55

Põldeotsa küla

185

Tõstamaa alevik

464

Lao küla

26

Põlendmaa küla

35

Valgeranna küla

22

Lavassaare alev

454

Päraküla

16

Vaskrääma küla

79

Lemmetsa küla

248

Pärnu linn

40 314

Värati küla

24

Veebilehel kasutatakse küpsiseid