Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


30.05.2018

Esimesest juunist hakkavad Pärnu linna avalikul tasulise parkimise alal kehtima uued tasulise parkimise hinnad, kohalikele muutub perioodikaartide soetamine varasemast soodsamaks.

Juba praegu ostavad Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavalla elanikud Pärnu Haldusteenustest 32 eurot maksvaid kolme kuu parkimiskaarte, millega nad võivad alates juuni algusest muretult kesklinna ja ranna rajooni avalikes tasulise parkimise piirkondades parkida. Varem oli selline võimalus ainult rahvastikuregistri järgi Pärnusse registreeritud füüsilistest isikutest B-kategooria sõiduki omanikel või vastutavatel kasutajatel, nüüd laieneb soodustus osavaldadesse.

Pärnu ja osavaldade elanikel on kasulik endale soetada ka 1. septembrist 31. maini kehtiv talveperioodi parkimisluba, mis maksab 70 eurot. Tähele tuleks panna, et ükskõik mis ajal ostes kehtib see ikkagi ainult septembri algusest mai lõpuni ning alates novembrist-detsembrist on kasulikum juba 32 euroseid kvartalikaarte kasutada.

Aasta tasulist parkimist (suvel kvartalikaart ja edasi talveperioodi parkimisluba) maksab Pärnu ja osavaldade elanikele varasema 128 euro asemel 102 eurot. Teistes omavalitsustes elavatele autojuhtidele soodustusi ei tehta ning näiteks Tallinna elanikud, kellele on pealinnas bussi- ja trammisõit tasuta, peaksid aastase parkimisloa eest maksma 200 eurot.

Mida lühema perioodi jaoks parkimisluba osta, seda kallim see on. Poole aasta parkimiskaart maksab mittepärnakatele 150, kolme kuu parkimiskaart 100 ja kuukaart 50 eurot. Tallinnas on kuukaartide hinnad sõltuvalt piirkonnast 150-300, Tartus 50-100 eurot.

Pärnu kesklinna päevapilet maksab viis ja tunnipilet ühe euro. Ranna piirkonna päevapileti hinnaks on 12 ja tunnipileti hinnaks neli eurot. Parkimine on kesklinnas aastaringselt tasuline esmaspäevast reedeni (välja arvatud riigipühadel) kell 8-18 ja ranna piirkonnas 1. juunist 31. augustini iga päev kell 10-18.

Varem oli linnas eraldi tasulise parkimisala turu piirkond, kus parkimine oli tasuline tööpäeviti kell 8-14. Volikogu otsustas selle liita kesklinna piirkonnaga ja pikendada tasulise parkimise aega tööpäeviti kella 18ni. Samuti tõsteti kesklinna päeva- ja ranna piirkonna tunni- ja päevapiletite hindu ning tasulise parkimisala piires elavate autoomanike aastakaardi hinda.

Parkimisaja algust kirjalikult või parkimiskella abil fikseerides on võimalik kesklinnas tasuta parkida tund aega ja ranna piirkonnas pool tundi. Kes Pärnu kesklinnas tööpäevadel pikemalt tahab parkida, võib auto jätta Endla teatri ette Keskväljakule, kus pärast parkimisaja fikseerimist võib tasuta parkida kolm tundi.

Kesklinnas võib tasuta parkida silla kõrval asuvas Kalda tänava parklas. Kes sinna ei mahu ja raha maksta ei soovi, peab auto jätma väljapoole tasulise parkimise ala. Ranna piirkonnas võib tasuta parkida Tammsaare puiesteel.

Parkimispileteid saab osta parkimisautomaatidest, R-Kioskitest, Pärnu külastuskeskusest ja Pärnu Haldusteenuste kontorist või saates mobiilseks parkimiseks sõnumi numbrile 1902. Sõnumisse tuleb kirjutada auto number, jätta tühik ja märkida parkimistsoon (PARNU või RAND), parkimist lõpetades helistada numbril 1903.

Pikemaajalisi parkimislube väljastab Pärnu Haldusteenused, ostutaotluse võib saata veebiaadressil https://haldusteenused.ee/parkimisloa-ostutaotlus.

Eraparklate tasulise parkimise ajad, hinnad ja parkimise tingimused sõltuvad eraomanikest. Linna tasulise parkimise piletid eraparklates ei kehti ning parkimine võib ka kesklinna eraparklates laupäeviti ja pühapäeviti tasuline olla.

Kui Pärnu Haldusteenuste parkimiskontrolörid piirduvad viimase kahe aasta jooksul toimunud esmakordse rikkumise puhul vaid hoiatamisega, siis Europargi kontrolörid esitavad kohe 30 eurose leppetrahvi nõude, kui olete näiteks parkimiskella esiklaasi taha panemata unustanud.

Vaata lisaks: Parkimiskorraldus Pärnu linna avalikul parkimisalal

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

tasuline parkimisala 2018 illustratsioon

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 1491 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3053)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 1491 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 3055)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.


 
Omavalitsus Pärnu linn

Veebilehel kasutatakse küpsiseid