Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


05.06.2018

Pärnu linnavalitsus saatis volikogusse eelnõu, mille vastuvõtmisel tõuseksid linnabusside piletihinnad, samas on kavas teha Pärnu piletisüsteemiga liitunud omavalitsuste elanikele märkimisväärseid soodustusi.

Seni on Pärnu linn võimaldanud 65 aastastel ja vanematel tallinlastel, tartlastel ja teiste omavalitsuste pensionäridel suvepealinnas tasuta sõita. Ka õpilastele, üliõpilastele ja ajateenijatele on linnakassa arvel tehtud soodustusi, kuigi riik näeb tasuta sõidu võimaluse ette üksnes eelkooliealistele ning erinevatele puuetega inimestele ja nende saatjatele.

Edaspidi hakkab bussipileti hind Pärnus sõltuma sellest, kuhu ostja on sisse kirjutatud. Elukohast sõltumata võivad Pärnu linnabussides tasuta sõita üksnes kaitseväe vormiriietuses ajateenijad, sügava puudega isiku saatjad ning kuni 18 aastased puudega lapsed ja nende saatjad, kellele riiklik tasuta sõidu õigus ei laiene.

Lisaks Pärnu ja Pärnu osavaldade elanikele kavatsetakse teha hulk soodustusi nendele Pärnumaa omavalitsuste elanikele, kelle omavalitsus liitub Pärnu piletisüsteemiga. „Vastava memorandumiga olid valmis ühinema kõik Pärnumaa omavalitsused, kuid memorandum pole veel kohustus,“ ütles linnapea Romek Kosenkranius.

Uued piletihinnad on kavas kehtestada 1. juulist. Ühe sõidu pileti hind võib tõusta ühelt eurolt kolmele eurole. Selle ostmisel pole vahet, kus ostja elab.

Praegu 64 senti maksev tunnipilet maksaks Pärnu piletisüsteemiga liitunud omavalitsuste elanikele ühe ja teistele kaks eurot. Päevapileti eest (seni kaks eurot) maksaksid soodustatud isikud kolm ja teised viis eurot. Viis eurot maksev viie päeva pilet oleks sama hinnaga üksnes Pärnu piletisüsteemiga liitunud omavalitsuste elanikele, ülejäänutele maksaks see 15 eurot.

Tööl käijatel on kõige kasulikum osta 30 päeva pilet. Praegu maksab see 14,06 eurot, linnavalitsus teeb ettepaneku alandada hinda soodustatud isikute jaoks kümnele eurole ja tõsta ülejäänutel 45 eurole. Soodustatud isikud on need, kelle omavalitsused liituvad Pärnu piletisüsteemiga.

Tasuta võiks Pärnu linnabussides 1. juulist sõita 65 aastased ja vanemad isikud, vanadus- ja töövõimetuspensionärid, puuduva töövõimega isikud, õpilased, üliõpilased, nelja- ja enamalapselise pere liikmed ja eestkoste all olevad isikud, kes on sisse kirjutatud Pärnu piletisüsteemiga ühinenud omavalitsuste territooriumile. Teiste omavalitsuste õpilaste, puudega isikute, üliõpilaste, pensionäride ja puuduva töövõimega isikute sooduskuupileti hinnaks on 25 eurot (tavapilet maksab 45 eurot).

Volikogu arutab uusi piletihindu ja sõidusoodustusi 21. juunil toimuval linnavolikogu istungil.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.