Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


27.06.2018

Esimesena Eestis käivitub Pärnu linnas ja maakonnas 1. juulist ühtne piletisüsteem, soodustuste tingimused ja üksikud piletihinnad on linna- ja maakonnaliinidel siiski erined.

Pärnu linnaliinidel saavad soodushinnaga sõita Pärnu maakonna (Pärnu linna, Põhja-Pärnumaa, Tori, Saarde, Häädemeeste, Kihnu ja Lääneranna valla) elanikud. Sooduspileti ostmiseks tuleb bussikaart isikustada. Osad Pärnumaale sisse kirjutatud elanikkonnagrupid võivad linnaliinidel sõita tasuta.

Pärnu maakonna bussiliinidel peavad pileti ostma üksnes sõitjad vanuses 20-62 aastat. Noorematel ja vanematel on sõit tasuta, kuid neil on vaja bussi minnes (mitte kontrolörile) tasuta sõiduõigust tõestada. Tasuta sõit maakonnaliinidel ei sõltu elukohast ja seda võimaldatakse ka välisriikide kodanikele.

Tasuta sõiduõigust ei pea bussi astudes tõendama eelkooliealised lapsed ja osad puuetega isikud, kellel on ühistranspordiseaduse järgi tasuta sõidu õigus. Samuti ei pea seda tegema vormis kaitseväe ajateenijad, kellel on linnaliinidel tasuta sõidu õigus, ent maakonnaliinidel peavad nad ostma pileti.

Pärnu linna ja maakonna elanikel, kel tasuta sõidu õigust pole, on kõige kasulikum osta kümme eurot maksev kuukaart. Sellega võib 30 päeva jooksul sõita piiramatult nii maakonna kui linnaliinidel. Näiteks sõita Vändrast Pärnu haiglasse ja tagasi.

Kes harvemini sõidab, võib valida üheeurose tunnipileti, kolmeeurose päevapileti ja viieeurose viie päeva pileti vahel. Nendegagi võib ettenähtud aja jooksul piiramatult nii linna- kui maaliinidel sõita. Näiteks elate Tõstamaal ja teil on korra kuus vaja Pärnus käia. Sel juhul sobib kolmeeurone päevapilet.

Turistidele on hinnad kallimad. Puhkaja Tallinnast, kellele on sõit Tallinna ühistranspordis tasuta, võib valida näiteks kaheeurose tunnipileti, viieeurose päevapileti ja 15 eurot maksva viie päeva pileti vahel. Külaliste kuukaart maksab 45 eurot.

Üliõpilastel tuleb valida, kas eelistada kodukoha või Pärnumaa sissekirjutust. Valides näiteks pealinna sissekirjutuse, võivad nad linna- ja maakonnaliinidel sõitmiseks osta soodushinnaga 25 eurose kuupileti. Neil, kes vaid korra kuus vanemaid külastavad, on odavam osta tavahinnaga 15 eurone viie päeva pilet.

Üliõpilase staatust kontrollitakse Eesti Hariduse Infosüsteemist. Ülikooli astunud või välismaal õppivad tudengid, kes sinna kantud pole, peavad minema Pärnu bussijaama kassasse, kus soodustus bussikaardile kantakse.

Pärnu linn on andnud tasuta sõiduõiguse Pärnumaale sisse kirjutatud 65 aastastele ja vanematele inimestele, vanadus- ja töövõimetuspensionäridele, õpilastele, üliõpilastele, nelja- ja enamalapselise pere liikmetele, puuduva töövõimega isikutele, eestkoste all olevatele isikutele, kuni 18 aastastele puudega lastele ja nende saatjatele ning sügava puudega isikute saatjatele. Maanteeamet lubab maakonnaliinidel tasuta sõita üksnes kuni 19 aastastel (kaasa arvatud) ning 63 aastastel ja vanematel isikutel.

See tekitab olukorra, kus osa pärnumaalasi võivad tasuta sõita üksnes linna-, mitte maakonnaliinidel. Nendeks on näiteks nelja- ja enamalapselise pere lapsevanemad, puuduva töövõimega 20-62 aastased isikud, kuni 62 aastased (kaasa arvatud) töövõimetuspensionärid ja puudega isikute saatjad. Samas võivad maakonnaliinidel, kuid ei või linnaliinidel tasuta sõita 63-64 aastased pärnumaalased, kes pole veel pensioniikka jõudnud, ja alla 20 aastased noorukid, kes pole enam õpilased.

Soodushindadega ja tasuta sõitmiseks tuleb bussikaart isikustada. Bussikaardiks võib olla erinevat värvi Ühiskaart, Pärnu linna ja maakonna koolide elektrooniline õpilaspilet või ISIC-kaart. Pärnumaa Ühiskaardid on sinised, Tallinna omad rohelised, Tartu omad punased jne. Kui teil on mõne teise linna või maakonna Ühiskaart, ei pea te eraldi Pärnumaa Ühiskaarti ostma ja võite seda edasi kasutada.

Isikustamisel seotakse bussikaart inimese isikukoodiga. Süsteem tunneb ära, et te olete Pärnumaa elanik ning teil on õigus osta pilet soodushinnaga või sõita tasuta. Kui olete kaardi isikustamata jätnud, võetakse sõidu eest täishind.

Pärnumaa Ühiskaardi hind on kaks eurot. Neile, kellel on tasuta sõidu õigus, antakse esimene bussikaart tasuta. Tasuta Ühiskaarte väljastavad ainult Pärnu bussijaama kassad, isikustatud õpilaspileti annab kool.

Kui teil on Ühiskaart juba olemas, saab seda isikustada, kaardile raha kanda või 30 päeva piletit osta internetis aadressil parnu.pilet.ee, Omniva teeninduspunktides, R-kioskites, Selverite infolettides ja Pärnu bussijaama kassades. Kui Ühiskaarti pole, müüvad need kohad (välja arvatud veebikeskkond) teile kaardi.

Raha saab kaardile kanda ja kuupileteid osta ka internetis ja mobiiltelefoniga. Bussikaart on tähtajatu.

Kõige kallim on osta bussijuhilt paberpilet, mis maksab linnaliinidel kolm, linnalähiliinidel nr 39, 40 ja 57 kaks ja ülejäänud maakonnaliinidel üks eurot. Paberpiletid ristkasutuses ei ole ehk maal ostetud paberpiletiga ei saa linnas sõita ja vastupidi.

Kui kasutate bussikaarti, maksate tunnikaardi hinna ka siis, kui sisenete järgmisesse linna- või maabussi kasvõi paar sekundit enne õiget aega ja jõuate kaardi valideerida. Valideerida ehk „piiksutada“ tuleb alati, kui bussi vahetate. Süsteem arvestab bussikaardilt automaatselt maha summa, mis on teile kõige kasulikum, näiteks kolmanda tunnipileti asemel saate juba päevapileti.

Turistide maaliinil ostetud ühe- ja kaheeurosed elektroonilised piletid ei kehti linnaliinidel, sest linnaliinidel maksab tunnipilet nende jaoks kolm eurot. Vastupidi on elektronpiletite ristkasutus võimalik.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.