Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


05.07.18

Pärnu Kesklinna silla ümbrus, nii jões kui maal, lööb 14. juulil käesoleval aastal elu kihama, sest toimub II Pärnu Jõe Triatlon. Kohale on oodata pea 300 triatleeti Eestist ja mujaltki, sest tegemist on ühtlasi Eesti triatloni karikasarja III etapiga.

Pärnu Jõe Triatloni kavas on kolm etappi: peadistantsiks on klassikaline triatloni sprint, mille raames ujutakse 750m, sõidetakse 20km rattaga ja joostakse 5km; lühike e. nö. ka rahvatriatloni distants, kus vaja ujuda 375m, rattaga sõita 10km ja joosta 2,5km ning oma võistlus ja oma distants on ka lastele, kus ujuda 150m, ratta sõita 4km ja joosta 1km.

Kogu võistluste keskus on koondunud Pärnu Kesklinna silla juurde Suur-Jõekalda tänavale, kus on Kesklinna sillast üles voolu Pärnu jõkke jäävad ujumistrassid ja kalda-parklas ning tänaval on vahetusala, allavoolu poolel, vastselt rajatud kergliiklustee ääres haljasalal, on võistluskeskus ja finiš koos finišialaga. Rattasõit toimub Rääma tänaval 10km pikkusel ringil, jooks kaunil Kahe Silla paremal kallasrajal.

Võistlus on väga hästi jälgitav ka pealtvaatajatele jõe kallastelt, Kesklinna sillalt ja tänavate ääres.

Juhime tähelepanu, et autoga liiklejad peavad 14. juulil arvestama sellega, et on Rääma tänav ja Oja tänava Papiniidu silla poolne ots on liiklemiseks suletud ning kastuda tuleb paralleeltänavaid, ka Kahe Silla paremal kallarajal tuleb arvestada võistlus-jooksjatega.

Teeme Pärnu Jõe Triatlonist koos mõnusa ja meeleoluka suursündmuse nii võistlejate kui ka linnakülalise jaoks – SUL ON VÕIMALIK TULLA VÕISTLEMA, KAASA ELAMA VÕI VABATAHLIKUNA KAASA AITAMA!

Vabatahtliku töö kohta saab infot T. 5340 3673 (Kristi)

Täpsem info: Pärnu Jõe Triatlon


Tair Anton
peakorraldaja
511 6675
tairanton[at]hotmail.com


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.