Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


24.07.2018

Pärnu linnavalitsus lubas osaühingul Weekend Festival Baltic korraldada kolmel ööl festivali öösel kella kaheni ja andis festivali käsutusse 13 maa-ala, mis sulgetakse festivali ettevalmistustöödeks järk-järgult.

Weekend Festivali ala on tänavu sarnane eelmise aastaga. Peamiseks erinevuseks on peasissepääs, mis asub Supeluse tänava poolt tulles Hedon Spa parkla juures. Hedon Spa ja kuursaal jäävad festivalialasse, rannahoone, Steffani Pizza, rannakohvik ja Ammende villa sellest välja.

Festivalialal on neli lava: rannahoonest Hedoni poole jääval rannaliival pealava, rannajalgpalli alal B-lava, Mere puiesteelt randa viiva tee ääres asuvas parklas kolmas lava ja kuursaali vasakus tiivas asuvas klubis neljas lava.

Kolmapäeval, 15. augustil kell 16 avatakse Mere puiestee ääres rannapargis telkla varajastele saabujatele. Lisaks on klubis Sunset ametlik eelpidu.

Neljapäeval, 16. augustil on festivaliala avatud kell 15-02, reedel ja laupäeval (17. ja 18. augustil) kell 14-02. Külastajate arvuks prognoosivad korraldajad neljapäeval vähemalt 20 000 ning reedel ja laupäeval vähemalt 25 000 inimest.

Festivali eel- ja järeltööd toimuvad etappide kaupa, kestes kokku 15 päeva. Festivaliala on suletud kaheksa päeva jooksul.

Kolmapäeval, 9. augustil kella 19st kuni reedel, 10. augustil kella 23.59ni piiratakse aiaga rannahoone ja Hedoni vaheline rannariba, Steffani Pizza kõrval asuv parkla ja Mere puiesteelt randa viiva tee ääres asuv parkla. Hedoni kõrvalt säilib sissepääs. Kolmapäeva öösel, neljapäeval ja reedel toimuvad rannahoone kõrvalt suuremahulised laadimistööd.

Laupäeval, 11. augustil kella 5st kuni pühapäeval, 12. augustil kella 23.59ni valmistatakse ette rannaala, mis piirneb Hedoni ja naisteranna teega, ning mõlemal pool Mere puiesteed asuvaid festivalialasid. Rannapargi kõnniteed lubas korraldaja selleks ajaks vabaks jätta.

Pühapäeval, 12. augustil algavad festivali ettevalmistustööd rannajalgpalliväljakul, kuursaali ees, taga ja kõrval ning rannahoone ja Steffani Pizza vahelisel pargialal. Inimestel on vaba juurdepääs kõikjale, samas toimuvad nendel aladel ehitustööd. Kuursaali ees paigaldatakse murukatet ja telke, rannahoone ja Steffani Pizza vahelisel pargialal püstitatakse WCsid ja toitlustustelke. Osa jalgpalliplatsist demonteeritakse ja algab suure telgi ehitus. Pühapäeva õhtuks on kogu festivaliala aiaga piiratud, välja arvatud sõidutee ja ligipääsud randa (Hedoni kõrval ja naisteranna kõnnitee).

Esmaspäeva, 13. augusti südaööst kuni esmaspäeval, 20. augustil kella 23.59ni on festivaliala täielikult suletud ja turvarežiimile allutatud. Randa ei pääse ei Hedoni kõrvalt ega naisteranna kõnniteelt. Kuursaali ees sulgetakse sõidutee, kuid ligipääs kuursaalile jääb. Hedon Spa jääb avatuks kuni kolmapäeval kella 14ni ja on kuni 19. augustil kella 12ni festivali päralt. 13.-15. augustini toimub festivaliala ulatuslik ülesehitamine ja 19.-20. augustini demontaaž.

Igal ajal, ka 13.-20. augustini pääsevad külastajad rannakohvikusse, Steffani Pizzasse ja Sunset Clubi, samuti saab sinna kaupa viia.

21. ja 22. augustil (teisipäeval ja kolmapäeval) saavad inimesed taas festivalialal vabalt liikuda ja pääsevad randa. Festivali korraldajad viivad välja tehnikat ja loovutavad järk-järgult nende käsutuses olnud alasid. 23. augustil toimuvad viimased transporditööd ja lavadetailide väljavedu Steffani ja Mere puiesteelt randa viiva tee ääres asuvast parklast.

Vaata ka: Liiklusskeem.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.