Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


01.08.2018

Weekend Festival Baltic 2018 korraldamiseks muudetakse Pärnu ranna rajoonis liiklust, kõige suuremad on ümberkorraldused 16.-19. augustini.

Esimesed väiksemad muudatused toimuvad ranna lähedal 3. augustist. 9. augustist hakkavad Ranna ja Mere puiesteel vastassuunas liikuma raskeveokid, et festivaliala üles ehitada. Sama juhtub pärast festivali lõppemist kuni 22. augustini, et asju ära vedada.

13.-20. augustini sulgetakse Mere puiestee alates Suvituse tänavast kuni Hedon Spaani. 14.-19. augustini on Karusselli ja Aisa tänaval parkimispiirangud.

„Paigaldame lühikestele tänavalõikudele parkimistakistused, et oleks võimalik üksteisest mööduda. Karusselli ja Aisa tänaval saab sõita mõlemas suunas, parkimine on lõiguti keelatud,“ ütles linnavalitsuse liiklusspetsialist Toomas Tammela.

16. augustil alates hommikul kella üheksast kuni 19. augustil öösel kella kolmeni kehtib festivali liiklusskeem. Tavaliikluseks on suletud Mere puiestee alates Esplanaadi ja Remmelga tänava ristmikust, Suvituse ja Eha tänav, Supeluse tänav alates Tammsaare puiestee ristmikust, Ranna puiestee alates Kuuse tänavast, Lehe tänav ning Kuuse tänav Ranna ja Tammsaare puiestee vahel. Piirkonda pääseb üksnes erilubadega.

Tammsaare puiesteel suunatakse liiklus ühele teepoolele üksnes Aia ja Supeluse tänava vahelisel lõigul. Ühesuunaliseks muutuvad Roosi tänav Kerese ja Supeluse tänava vahel, Pärna tänav Nikolai ja Roosi tänava vahel ning Nikolai tänav Supeluse ja Pärna tänava vahel.

Festivaliala ümbruses on peatumise ja parkimise keeluala, mis piirneb Kuuse tänava, Tammsaare puiestee, Supeluse, Roosi ja Esplanaadi tänava ning Mere puiesteega.

„Vastavalt vajadusele võib tulla teisigi muudatusi, eriti seoses sissesõidu ning peatumise ja parkimise keelamisega,“ sõnas Tammela.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

Liiklusskeem 16.08 kl 9.00 kuni 19.08 kl 03.00
Weekend2018 liiklus


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.