Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


24.08.2018

Uuest aastast kustutatakse rahvastikuregistrist nende pärnakate aadressid, kes pole pärast kolimist enda uuest elukohast teada andnud ja kelle aadress on registrisse kantud omavalitsuse täpsusega.

Omavalitsuse täpsusega registreeriti inimese aadress siis, kui varasema eluruumi omanik soovis üürniku oma majast või korterist välja kirjutada, kuid rahvastikuregistrile polnud teatatud isiku uuest elukohast. Sellised inimesed säilitasid elukohast sõltuvad soodustused, kuigi tegelikult võis nende uus elukoht olla väljaspool Pärnut.

Eelmisel aastal vastu võetud uue rahvastikuregistri seaduse kohaselt kaotavad taolised omavalitsuse täpsusega aadressid kehtivuse. Linna täpsusega aadressidest ei muutu siiski kehtetuks kõik – kui elukoha aadressiks on registreeritud Pärnu linn ilma konkreetse aadressita linnavalitsuse algatusel (näiteks seetõttu, et üürnikul pole omaniku nõusolekut või üürilepingut), jääb omavalitsuse täpsusega sissekirjutus edasi kehtima.

Isikuid, kelle aadress jäi pärast eluruumi omaniku palvet isik välja kirjutada omavalitsuse täpsusega, on laienenud Pärnu linnas 830. Kindlasti ei pruugi neist kõik enam Pärnus elada, kuid need, kes Pärnusse jäid ja uude kohta ei ole sisse kirjutatud, kaotavad 1. jaanuarist elukohast sõltuvad soodustused ja neil tekib raskusi riigi teenuste kasutamisega.

Näiteks on rahvastikuregistri järgi Pärnus registreeritud inimestel võimalik odavamalt parkida ja bussipileteid osta, saada sünni- ja muid toetusi. Last ei pruugita kooli või lasteaeda võtta, kui tema elukohaandmed puuduvad. Sissekirjutuseta inimesed ei saa valida ega näiteks juhiluba pikendada.

Enda rahvastikuregistrijärgset elukohta on võimalik vaadata, sisenedes ID-kaardi, mobiili ID või mõne panga kaudu riigiportaali eesti.ee. Sealt küll ei näe, kas aadress on omavalitsuse täpsusega eelmise eluruumi omaniku soovil või taotlesite te omavalitsuselt ise tänavanimeta registreerimist, ent vähemalt saate aimu, et teid võib ähvardada oht elukohasoodustusteta jääda.

Kuigi siseministeerium saatis täpse elukohata inimestele meeldetuletuse ja linnaametnikud on asunud neid läbi helistama, ei pruugi riigil olla kõigi e-posti aadresse ja telefoninumbreid. Kes teab, et tal on sissekirjutus uuendamata, võib seda teha riigiportaalis eesti.ee või omavalitsusse kohale minnes.

Pärnu linnavalitsuse (Suur-Sepa 16) esimesel korrusel asuvad rahvastikuregistri spetsialistid võtavad inimesi vastu kõikidel tööpäevadel peale neljapäeva kell 9-12 ja 13.30-16. Audru (Pärna allee 7), Paikuse (Pärnade pst 11) ja Tõstamaa (Sadama tee 2) osavallakeskus on avatud esmaspäevast neljapäevani kell 8.00-17.00 ja reedeti kell 8.00-16.00.

Omavalitsuse algatusel inimese elukohaandemete rahvastikuregistrisse kandmist on aidanud korraldada linnavalitsuse sotsiaalosakonna töötaja Raul Kivi. Kivi sõnul kantakse inimese elukohaandmed rahvastikuregistrisse omavalitsuse algatusel siis, kui tuvastatakse, et Pärnu linnas püsivalt viibiva inimese tegeliku elukoha aadressi rahvastikuregistris ei ole.

Inimene saab registrisse kandmise protsessi oluliselt kiirendada, esitades omavalitsusele teate oma tegeliku elukoha kohta. Teatele peaks lisama eluruumi omaniku kinnituse, et inimene tõesti elab Pärnu linnas asuval elamispinnal ja sellel teatel peaks olema ka omanikupoolne nõusolek või keeldumine elukoha registreerimiseks konkreetse aadressiga.

„Omavalitsuse jaoks on oluline see, et eluruumi omanik kinnitab inimese püsivat elamist Pärnus, omaniku jaoks võib olla tähtis, et temale kuuluva elamispinna aadressi ei kajastataks rahvastikuregistris kellegi teise elukohana,“ selgitas Kivi.

Kui soovite üürnikuna oma elukoha Pärnus määratleda, kuid eluruumi omanik pole nõus, et teie aadressiks rahvastikuregistris märgitakse temale kuuluva eluruumi aadress, siis saate avalduste koostamisel nõu küsida Kivilt. Tema vastuvõtuaeg on esmaspäeviti kell 8.30-12 ning neljapäeviti kell 8.30-12 ja 14.00-1700, ühendust saab ka töötelefonil 444 8130 ja e-posti aadressil raul.kivi[at]parnu.ee.

Pärnu linnavalitsus kutsub üles elukohaandmeid aegsasti uuendama. Avastades uuel aastal, et te ei saa osta soodushinnaga bussipiletit või laps ei pääse soovitud kooli, võivad teid rahvastikuregistriteenistusse pöördumisel ees oodata järjekorrad.

Vaata lisaks:
» Kadunud hingi ähvardab kooli- ja lasteaiakohata jäämine (Pärnu Postimees, 17.11.18)
» Elukohaandmed tasub rahvastikuregistris hoida täpsetena (Siseministeerium)
» Siseministeeriumi Facebook
» Elukoha registreerimine, elukohaandmed rahvastikuregistris
» Rahvastikuregistri andmete kontrollimine, parandamine ja väljastamine


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee

elukohaandmed
pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid