Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


27.08.2018

Laienenud Pärnu elanikud saavad alates sellest suvest osta 70 eurot maksvaid üheksa kuu parkimiskaarte, millega võib 1. septembrist 31. maini parkida Pärnu linnale kuuluvatel avalikel parkimisaladel 26 sendi eest päevas.

„Praegu on õige aeg kasutada Pärnu ja tema osavaldade elanike soodustusi. Kuna üheksa kuu parkimiskaart kehtib ükskõik mis ajal ostes septembri algusest mai lõpuni, tasub see muretseda enne septembri algust. Alates novembrist või detsembrist on mõttekam juba 32 euroseid kohalike elanike kvartalikaarte osta,“ ütles abilinnapea Siim Suursild.

32 ja 70 eurot maksvaid parkimiskaarte saavad osta B-kategooria sõiduki omanikud, kes on liiklusregistrisse kantud sõiduki omanikuna, vastutava kasutajana või kasutajana ja kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht on Pärnu linn (koos osavaldadega). 32 eurost kolme kuu kaarti on mugav kasutada näiteks suvel ranna rajoonis ja kesklinnas parkimiseks.

Pärnakatel, kes soovivad aasta läbi muretult parkida, on veelgi kasulikum osta lisaks suvel kasutatavale kvartalikaardile talveperioodi üheksa kuu kaart. Mõlemaga parkides maksab aasta aega parkimist 102 eurot ehk suvel 35 ja talvel 26 senti päevas.

Eraparklates Pärnu linna avalike tasuliste parkimisalade perioodikaardid ja üksikpiletid ei kehti. Linna tasulistel parkimisaladel on parkimine tasuline kesklinnas aasta läbi tööpäeviti kell 8-18 (parkimiskellaga esimene tund tasuta) ja ranna rajoonis 1. juunist 31. augustini iga päev kell 10-18 (parkimiskellaga esimene pool tundi tasuta). Eraparklate reeglid kehtestavad nende omanikud ja seal võidakse parkimise eest ka laupäeval ja pühapäeval raha küsida.

Pärnu elanike sooduskaarte müüb Pärnu Haldusteenused. Ostusoovi võib saata veebiaadressil https://haldusteenused.ee/parkimisloa-ostutaotlus-2/.

Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.