Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


28.08.2018
Raeküla Vanakooli Keskus


Eeloleval pühapäeval avatakse teemanädal „Türgi nädal Pärnus“, mis on omasuguste seas juba arvult viieteistkümnes.

Taolised teemanädalad, kus ühe või mitme riigi kultuur, haridus, sport, ettevõtlus jt valdkonnad on Pärnus tähelepanu keskmes, said alguse 2008. aastal, mil Pärnu Linnavalitsus korraldas esmakordselt teemanädala „Portugali nädal Pärnus“.

Teemanädal avatakse Pärnus algusega kell 15 Rüütli platsil. Koha valik on sümboolne, kuna Eesti Vabariik, sh Konstantin Päts isiklikult, on olulist rolli mänginud Türgi iseseisvumisel. Avamist koordineerib Raeküla Vanakooli keskuse, kui nädala peakorraldaja esindaja Piia Karro-Selg. Kokkutulnuid tervitavad veel Türgi Suursaadik T.E Hayriye Kumaşcıoğlu ja Pärnu linnapea Romek Kosenkranius.

Muusikaline tervitus on otse Türgist – TED Ankara kolledži neljandate ja viiendate klasside folkloorirühm. Eestipoolset särtsu, kuid siiski idamaises võtmes, lisavad tantsurühma Zarif kõhutantsijad. Lisaks Pärnule toimub pühapäeva keskpäeval nädala eelavamine ka Sindi linnas, kus samuti saab näha TED Ankara folkloorirühma trummareid, kuid ka rahvatantsijaid Sindist ning kokkutulnuid tervitavad Türgi suursaadik ja Tori vallavanem Lauri Luur. Nii Pärnus kui ka Sindis pakub Türgi Suursaatkond kokkutulnuile ohtralt türgipäraseid maiusi.

Türgi nädal Pärnus sünnib koostöös kümnete organisatsioonidega Pärnust ja Pärnumaalt. Kokku külastab sündmust üle kolmekümne viie külalise Türgist – ansambli Tanini Trio liikmed, professionaalsed kokad, ebru ja puutrüki kunstnikud, õlimaadlejad ja juba eelnimetatud TED Ankara 20liikmeline noorte folkloorirühm.

Pärnu külastavad Türgi majandusatašee kaaskkonnaga Vilniusest ja kultuuriatašee Varssavist. Majandusatašee osaleb kolmapäeval, 5. septembril SA Pärnumaa Arenduskeskuse ja Eesti Kaubandus-Tööstuskoja korraldataval sihtturuseminaril ning kultuuriatašee esineb reedel, 7. septembril TÜ Pärnu kolledžis temaatilise loenguga “Türgi kui reisisihtkoht”.

Nädala kava on huvilistele kättesaadav Raeküla Vanakooli keskuse koduleheküljel www.raekylavanakool.ee ning ka erinevate koostööpartnerite kodukatel – SA Pärnumaa Arenduskeskus, Pärnu Linnavalitsus jne. Operatiivset infot jagatakse ka sotsiaalmeedias – Raeküla Vanakooli Keskuse ja sündmuse FBs.

Info edastas
Piia Karro-Selg
Juhataja/Juhatuse liige
Raeküla Vanakooli Keskus/MTÜ Selts Raeküla
5845 3331

Tyrgi n2dal2018

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.