Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


12.09.2018

Täna ennelõunal tutvustas Paikuse Avatud Noortekeskus (PaNoKe) kõigile koostööpartneritele oma värskelt remonditud ruume, kus noored saavad toiduvalmistamist ja kitarrimängu õppida, erinevaid mänge mängida ning üheskoos midagi põnevat ette võtta.

„Kui ma seitse aastat tagasi alustasin, taheti skateparki ja noortekeskuse ruume. Nüüd on mõlemad olemas ja tuleb nuputama hakata, mida veel soovida,“ ütles noortekeskuse juhataja Marika Valter.

Kolleegidel oli põhjust PaNoKet üksnes kadestada - 2004. aasta oktoobris tööd alustanud Pärnumaa vanim noortekeskus on jätkuvalt esirinnas nii sisu kui vormi poolest. Valteri sõnul on see võimalik üksnes tänu aktiivsetele töötajatele ja vastutulelikele koostööpartneritele, kellele on Paikuse noored olulised.

Nii ootavad näiteks bändiruumis huvilisi trummikomplekt, basskitarr, elektroakustiline kitarr, klassikaline kitarr ja süntesaator. „Hetkel pole veel bände, kes nendega harjutaksid, varasematel aastatel on paar tükki olnud,“ rääkis kitarriõpetaja Raul Ilbi.

Noorte tähelepanu on köitnud kuus LEADER programmi kaudu soetatud arvutikomplekti, millest kaks on väga hea graafikaga. „Siin käib kogu aeg üks korralik lahing,“ lausus Valter.

Kes arvutiga sõdida ei taha, võib mängida koroonat, lauatennist ja erinevaid lauamänge. Ligi 400 ruutmeetrisel noortekeskuse käsutuses oleval pinnal on mõeldud isegi väljakäikudele, mida on igal korrusel kolm-neli.

„Kui vaja, saab 50 inimest mattidel magada. Spordikeskusesse mahub muidugi tunduvalt rohkem inimesi,“ rääkis Valter. „Aga eks me mõtle kogu aeg midagi huvitavat, 21. septembril on tulemas näiteks õhtune matkamäng P.Õ.M.M.“

Esmaspäevast reedeni kell 12-20 avatud noortekeskuses on neli töötajat. Neist ühe mureks on noored, kes ei tööta ega õpi. Noortekeskusega on seotud paljud huvikooli ja põhikooli pedagoogid, täpset piiri kolme asutuse vahel on Valteri sõnul keeruline tõmmata.


Teet Roosaar
Pärnu linnavalitsuse meedianõunik
444 8272, 510 3444
teet.roosaar[at]parnu.ee


pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.