Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


05.10.2018

Linnavalitsuse, Tre raadio ja Pärnu politseijaoskonna eestvedamisel jätkatakse ühisprojekti „Helkuripuu“.

Tänavu toimub helkuripuu avamine esmaspäeval, 8. oktoobril algusega kell 12 lastepargis, kus helkuritega ehitakse mägimänd. Puud aitavad ehtida Pärnu Vabakooli neljanda klassi õpilased, Pärnu Sadama korvpalliklubi, Pärnu Vapruse jalgpalliklubi ja Pärnu Võrkpalliklubi ning linnavalitsuse, raadio ja politseijaoskonna esindajad.

Neljandat aastat toimuva projektiga soovitakse pöörata rohkem tähelepanu liiklusohutusele, rõhutada helkuri vajalikkust ning muuta helkuri kinkimine lihtsaks ja mugavaks.

Helkuripuule saavad oma helkuri lisada kõik soovijad ja puult võtta helkuri liiklejad, kellel on vaja end pimedal ajal nähtavaks teha.

Projekti eestvedaja Regina Jaakson tõdes, et tema kunagine unistus üle-eestilisest ühisest helkuripuu ehtimisest, on tänavu tõeks saamas. „Tänase seisuga ehivad 8. oktoobril oma piirkonna helkuripuud ligikaudu 80 aktiivset kogukonda üle Eestimaa,“ rääkis Jaakson.

Projekti eestvedaja loodab, et kõik käituvad helkuripuudega ettevaatlikult ning sõbralikult.
„Kes veel soovib aktsiooniga ühineda, leiab lisainformatsiooni FB lehtedelt: Helkuripuu või 100 Helkuripuud Eesti 100. sünnipäevaks,“ lisas Jaakson.

Linnavalitus tuletab meelde, et helkuri kandmine pimedal ajal on jalakäijale kohustuslik nii valgustatud kui valgustamata teel. Helkur on odavaim elukindlustus ja võib päästa Sinu ja Su lähedase elu!

Helkuripuu Pärnu Lastepargis jääb ehteisse kuni valgemate ööde saabumiseni.


Gerli Kõiv
Pärnu linnavalitsuse kommunikatsioonispetsialist
444 8225; 5322 9069
gerli.koiv[at]parnu.ee

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 5 919 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.