Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.Hea Pärnumaa elanik! Hea pärnakas!

Eesti suurim äriideede konkurss Ajujaht ootab Sinu ideed pühapäeva, 28. oktoobrini!
Ajujahi auhinnafond on vähemalt 60 000 eurot ja välja on pandud mitmeid temaatilisi eriauhindu. Möödunud aastal esitati Pärnumaalt Ajujahile 16 äriideed, mis maakondlikus pingereas 3. kohal.

Ajujaht on ideedekonkurss ja oodatud on ideed kõiksugu valdkondadest ja sektoritest. Ajujahil on toetajaid kõiksugu valdkondadest, mistõttu saame pakkuda arengutuge erinevatest valdkondadest pärit äriideedele. Oodatud on äriideed nii sotsiaalse ettevõtluse, keskkonna, tervishoiu ja meditsiini kui ka näiteks loomemajanduse, disaini või tööstuse valdkonnast. Kõiksugu IT-alased maailma muutvad äriideed muidugi ka!

Oma ideid on esitama oodatud kõik – nii noored kui kogenumad, õppivad kui töötavad kui ka need, kes juba ettevõtlusega tegelemise kogemus tagataskus olemas , kuid soovivad karjäärimuutust.

ESITA ENDA IDEE SIIN

Tead mõnda probleemi, mis vajaks lahendust?
Sinu idee on alles mõttetasandil või oled juba prototüübini jõudnud? See polegi oluline. Ajujahile esitatakse igal aastal enam kui 300 äriideed, mis on kõik väga erinevas faasis. Aitame igaüht sellega, mida täpselt neil vaja on. Ajujahil saad panna oma äriidee proovile turvalises keskkonnas, kus pole midagi kaotada. Pole oluline, kus sa praegu oled, oluline on see, kuhu sa tahad jõuda.

Kõrgetasemeline mentorlus ja koolitus
Ajujaht pakub sulle täielikku arenguprogrammi oma idee välja arendamiseks, rinda pistetakse erinevate ülesannete ja koolitustega, mis annavad teadmised idufirma loomiseks, mentorid tagavad kõrgetasemelise ekspertiisi ning mis kõige olulisem – kohtud uute inimestega, et luua kasulikke kontakte.

Võitja selgub Ajujahi finaalsaate otse-eetris
Ajujahi 60 000 euro suurune auhinnafond pakub algkapitali idee elluviimiseks ning telesaade võimaldab teha toote tuntuks ka ülejäänud Eesti rahva seas. Just sina võid olla Ajujahi järgmine võitja ning vallutada maailma. Võitja selgub Ajujahi finaalsaates TV3 otse-eetris 2019. aasta kevadel.

Kopsakas auhinnafondis on mitmeid eriauhindasid
Ajujahi 2018/2019 hooaja auhinnafond on 60 000 €, mille panevad kokku Ajujahi partnerid ja toetajad. Auhinnafond jagatakse arenguprogrammi ehk Top 30 hulka jõudnud meeskondade vahel, millest lõviosa läheb jagamisele superfinaali jõudnud 3 parema idee vahel.

Ajujahi toetajad panevad aga välja ka mitmeid eriauhindu, millele kandideerivad kõik Ajujahi arenguprogrammi ehk Top 30 hulka jõudnud meeskonnad:
• Sotsiaalse ettevõtluse kategooria eriauhind 5000 €
• Eriauhind vähenenud töövõimega inimestele keskenduvale ideele 3000 €
• Eriauhind parimale Harku vallast pärit ideele 5000 €
• Eriauhind parimale Saue vallast pärit ideele 5000 €
• Eriauhind parimale Hiiu vallast pärit ideele 1000 €
• Eriauhind Tallinna elukeskkonda paremaks muutvale ideele 3000 €
• Eriauhind Tartu linna lemmikule kuni 4000 €

Kell tiksub.

Vaata lisa ja esita enda idee www.ajujaht.ee. Ideede esitamise tähtaeg on 28. oktoober.

Ajujahi kutsus ellu Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus. Elluviimist rahastab EAS Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest.

ajujaht og

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.