Jäta menüü vahele

30.10.2018

Eilsel linnavalitsuse istungil määrati 2018. aasta sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused seitsmes kategoorias. Tunnustused antakse pidulikult üle 12. novembril Strand SPA & Konverentsihotellis.

Aasta sotsiaaltöö tegija tiitli pälvis SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuse tegevusjuhendaja Kadri Melnits, kellele määrati rahaline preemia summas 630 eurot.

Kadri Melnits on SA Pärnu Haigla Psühhiaatriakliiniku päevakeskuses töötanud üle 10 aasta. Töötades psüühilise erivajadusega klientide tegevusjuhendajana on Melnits lisaks ka tugiisik ja päevakeskuses toimuvate ürituste eestvedaja. Ta tegutseb lektorina Pärnumaa Kutsehariduskeskuse tegevusejuhendajate koolitusel, andes oma teadmiste pagasit edasi ka uutele tulijatele.

Aasta sotsiaaltöötaja nimetus omistati Pärnu Linnavalitsuse sotsiaalosakonna sotsiaalkonsultant Katrin Jääratsile, kes igapäevaselt abistab ja nõustab kliente Mai hoolekandekontoris. Jäärats on kohusetundlik, abivalmis ja oma töövaldkonda väga hästi tundev spetsialist, kelle pühendumist ja hoolimist märkavad ka kliendid. Käesoleva aasta kevadel lõpetas ta Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö magistriõppe cum laude.

Aasta lastehoolekande- ja peretöö tegijaks nimetati SA Pärnu Haigla sotsiaalravi teenistuse sotsiaaltöötaja-pereterapeut Ülle Pikma.
Ülle Pikma töötab pereterapeudina Pärnumaa Laste ja Noorte Vaimse Tervise Keskuses. Lisaks teeb ta peretööd sotsiaalse rehabilitatsiooni raames alaealiste õigusrikkujatega ning on õpetaja Pärnumaa Kutsehariduskeskuses. Oma töös on Pikma väga hooliv ja kliendisõbralik, viies vajadusel teraapiaseansse läbi ka õhtustel aegadel ja nädalavahetustel, et pakkuda peredele sobivaid lahendusi.

Aasta hooldustöötaja nimetus määrati SA Pärnu Haigla õendus-hoolduskeskuse hooldustöötaja Ene Kodasmale.
Ene Kodasmal on väga head kutsealased teadmised ning oma töös lähtub väga palju just tõenduspõhistest seisukohtadest. Aastate jooksul on temast kujunenud hooldajate mentor, kes annab edasi oma teadmisi, jagab kogemusi ning on toetav uutele meeskonnaliikmetele. Kodasma osaleb aktiivselt kutsealastel täiendustel ning on ka ise praktikantide tunnustatud juhendaja.

Käesoleva aasta vabatahtlikuks valiti Malle Erend.
Erend tõestab suurepäraselt, et vabatahtlikuna panustamiseks ei pea olema palju vaba aega, vaid et ka väga tiheda päevaplaani juurde sobib vabatahtlik tegevus. Jagades ennast erinevate loengute vahel kolledžis, gümnaasiumis ja Väärikate Ülikoolis, leiab ta alati aega ka vabatahtlikuks tegevuseks kaupluses Sõbralt Sõbrale. Erendi positiivne ja pühendunud tegevus kaupluse juures, mille tulu on suunatud abivajavatele lastele ja peredele, aitab laiendada arusaamist vabatahtlikust tööst.

Aasta sotsiaalvaldkonna juhi tiitli pälvis Pärnumaa Puuetega Inimeste Koja tegevjuht Toomas Mihkelson. Mihkelson korraldab sisukaid koolitusi ja ühiseid väljasõite erinevatele sihtgruppidele, motivatsiooniüritusi allorganisatsioonidele ja maakondlikke suurüritusi puuetega inimestele. Ta on loonud hästi toimiva ja koostööle suunatud võrgustiku, olles hea partner nii ametiasutustele kui erinevatele teenusepakkujatele.

Aasta sotsiaaltöötaja koostööpartneriks valiti Politsei- ja Piirivalveameti Lääne Prefektuuri Pärnu politseijaoskond.
Pärnu Politseijaoskond on olnud aktiivne ja professionaalne koostööpartner sotsiaalvaldkonna spetsialistidele töös nende lastega, kes on sattunud seadusega pahuksisse. Koostöö nii linnavalitsuse lastekaitseteenistuse kui ka teiste partneritega on olnud kiire, konstruktiivne ja kaasav, aidates kaasa mitme kriitilise lastekaitsejuhtumi lahendamisele. 2017. aasta detsembrist kuni 2018. märtsini viidi Pärnus ministeeriumide ja PPA juhtimisel läbi lähisuhtevägivalla vähendamise pilootprojekt, mille käigus väljatöötatud sekkumispraktika on nüüdseks jõudnud rakendusse üle vabariigi.

Pärnu linna sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustuste eesmärk on väärtustada isikuid, kes on oma tööalase või ühiskondliku tegevusega panustanud Pärnu sotsiaalhoolekande valdkonna arendamisse ning kelle töö, tegevus ja isiklik eeskuju sotsiaalvaldkonnas on aasta jooksul silma paistnud erilise tulemuslikkusega.

Aasta sotsiaaltöö tegijat tunnustatakse linnavalitsuse aukirja ja rahalise preemiaga, teistes kategooriates tunnustuse saajaid linnavalitsuse aukirja ja kingitusega. Tunnustused antakse pidulikult üle sotsiaalhoolekande valdkonna töötajate tunnustamisüritusel, 12. novembril Strand SPA & Konverentsihotellis.

Vaata lisaks:
Sotsiaalhoolekande valdkonna tunnustused
PIldigalerii


Gerli Kõiv
kommunikatsioonispetsialist
444 8225, 5322 9069 
gerli.koiv[at]parnu.ee


 

Veebilehel kasutatakse küpsiseid