Omavalitsus Pärnu linn

Pärnu linn on avalik-õiguslik juriidiline isik, keda esindavad Pärnu linnavolikogu, volikogu esimees, Pärnu linnavalitsus ning linnapea või nende poolt volitatud esindajad. Volikogu on kohaliku omavalitsusüksuse esinduskogu, valitsus volikogu poolt moodustatav täitevorgan.

1. novembril 2017 jõustus Audru valla, Paikuse valla, Pärnu linna ja Tõstamaa valla ühinemine ning moodustus uus omavalitsusüksus Pärnu linn.
» Linna koosseisus on moodustatud kolm osavalda: Audru osavald, Paikuse osavald ja Tõstamaa osavald.
» Omavalitsus tegutseb Pärnu linna põhimääruse alusel 
» Omavalitsuse sümboolikana on kasutusel Pärnu linna sümboolika

» Õigusaktid (korrad, eeskirjad jne) kehtivad uute, ühtsete õigusaktide vastuvõtmiseni edasi sellel territooriumil, kus nad olid enne ühinemist kehtestatud (nt Audru valla õigusaktid Audru osavalla territooriumil, Pärnu linna õigusaktid Pärnu territooriumil jne). St, et õigusaktid on seotud valla/linna kui territooriumiga, mitte valla/linnavalitsuse kui asutusega. 

» Üleminekuperiood. Ühinemisele järgneb üleminekuperiood, mil kujundatakse välja uus valitsemis- ja haldamiskorraldus. Muudatused viiakse sisse sammhaaval, ümberkorraldusteks on aega 2021. aasta kohaliku omavalitsuse volikogu valimisteni.


10.11.2016

Sel sügisel sai alguse koolitusprogramm Samsung Digi Pass, mille eesmärk on aidata Eesti noortel valmistuda tulevaseks töökohaks. Programmi jooksul arendavad oma digioskusi ligi 30 kutsekoolide õpilast üle Eesti, kelle hulgas ka kuus Pärnu Kutsehariduskeskuse noort.

Pärnu Kutsehariduskeskus on programmis esindatud koguni kolmes projekti-idees, millest ühte viiakse ellu koostöös Tartu Kutsehariduskeskusega. Programmi ajal töötavad osalejate meeskonnad ja mentorid välja eriprojektid digitaalvaldkonnas ning arendavad oma digitaalseid ja sotsiaalseid oskusi.

Oma ideed on arendamas Pärnu Kutsehariduskeskuse õppurid Andreas-Edmunds Ereline, Margus Veemaa ja Jack Markkus Tori ehk meeskond Elektroonikud. Nende eesmärk on välja töötada lahendus, mis aitab lihtsa vaevaga õppida elektroonika jooniseid - koostada vajalikke skeeme ja samal ajal jagada teiste kasutajatega juba valminud plaane. Sealjuures saab õpetaja saata õpilastele ka oma koostatud töid ja paluda neil omades vead parandada. Nii väheneb ressursi- ja ajakulu, tunnid muutuvad huvitavamaks ja tehakse meeskonnatööd.

Teine Pärnu Kutsehariduskeskuse meeskond on võtnud südameasjaks tuua õppurid ja tööandjad teineteisele lähemale. Juba pikemat aega on ühiskonnas räägitud olulisest probleemist - kooli lõpetanud noored ei vasta tööandjate ootustele. Samas ei ole ka õpilastel teada, millistele oskustele peaksid nad kooli jooksul erilist tähelepanu pöörama. Just seda probleemi lahendab Pärnu Kutsehariduskeskuse sihikindlate õpilaste Diniito Toomi ja Alfred Luhti digilahendus Töökool, mille eesmärk on luua sidemeid tööandjate/töötajate ja õpilaste vahel. Lahenduse tulemusena saavad õpilased professionaalidelt ideid ja nõuandeid, mida tulevikus töö otsimisel ja töötamisel kasutada.

Kolmandas meeskonnas teeb Pärnu Kutseharidukeskuse õpilane Vjatšeslav Deklavs koostööd Tartu Kutsehariduskeskuse noortega ning üheskoos arendatakse äppi, mis teeb lihtsaks sõprade asukoha tuvastamise. Plaanis on arendada Google Mapsil põhinev lahendus, kus saab hõlpsasti jälgida teiste grupi liikmete asukohta. Seega ei ole noortel peagi tarvis helistada küsimaks, kus sõber viibib, või tema järele teadmatuses oodata.

Noortele õpetatakse lahenduste väljatöötamise käigus digitaalseid kompetentse, sh veebisisu loomist ja jagamist, tehnoloogia abil suhtlemist ning andmete hindamist. Lisaks arendatakse sotsiaalseid oskusi, mis on vajalikud igas ametis – meeskonnatöö, probleemide lahendamine, kommunikatsioon, loovus, otsuste tegemine jne.

Et omandada tõelist töökogemust ja proovile panna erialavalik, saavad tublimad võistkonnad võimaluse osaleda ühekuulisel praktikal Samsung Electronics Balticsis ja oma eriala juhtivas ettevõttes Eestis. Kolm parimat meeskonda võidavad Samsungi virtuaalreaalsuse prillid, et luua oma koolile imelisi lahendusi. Programmi läbijad saavad esimesed Samsungi digipassid, mis on online-tõestus tulevasele tööandjale värskelt omandatud oskustest ja kogemustest.

Programmi partnerid: Tallinna Ülikool, Noorteühenduste Liit, UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, Kutsekoda, Euroopa Komisjon, Haridus- ja Teadusministeerium.

Lisainfo:

Kerli Onno
Samsung Digi Pass
640 9219
 kerli.onno[a]tlu.ee

Samsung Digi Pass 19Samsung Digi Pass 3Samsung Digi Pass 10Samsung Digi Pass 4 001
Samsung Digi Pass 19

pindalakokku
Omavalitsuse territoorium

Uue omavalitsuse territoorium moodustub Audru, Paikuse ja Tõstamaa valla ning Pärnu linna territooriumide summana ja piir kulgeb mööda ühinenud omavalitsuste välispiiri. 

Omavalitsuse, mille nimi on PÄRNU LINN, pindala on 858,07 km2
» Pärnu linna kui asula suurus ei muutu, selle pindala on endiselt 33,15 km2

Omavalitsuse koosseisu kuuluvad asulad

1 linn: Pärnu linn
2 alevikku: Audru ja Tõstamaa
2 alevit: Paikuse ja Lavassaare
49 küla, sh Manija saar

Külad:
» Audru osavallas: Ahaste, Aruvälja, Eassalu, Jõõpre, Kabriste, Kihlepa, Kõima, Kärbu, Lemmetsa, Liiva, Lindi, Liu, Malda, Marksa, Oara, Papsaare, Põhara, Põldeotsa, Ridalepa, Saari, Saulepa, Soeva, Soomra, Tuuraste ja Valgeranna küla
» Paikuse osavallas: Põlendmaa, Seljametsa, Silla, Tammuru ja Vaskrääma küla
» Tõstamaa osavallas: Alu, Ermistu, Kastna, Kavaru, Kiraste, Kõpu, Lao, Lõuka, Manija, Männikuste, Peerni, Pootsi, Päraküla, Rammuka, Ranniku, Seliste, Tõhela, Tõlli ja Värati küla

Omavalitsuses elanikke 51 272

02.01.2019 *
» Pärnu linnas 40 136
» Audru osavallas 5 920 (sh Audru alevikus 3053 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 3 955 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 261 (sh Tõstamaa alevikus 461)

01.01.2019 - 51 883
» Pärnu linnas 40 747
» Audru osavallas 3 955 (sh Audru alevikus 3055 ja Lavassare alevis 458)
» Paikuse osavallas 5 919 (sh Paikuse alevis 1491)
» Tõstamaa osavallas 1 262 (sh Tõstamaa alevikus 463)

* 1. ja 2. jaanuari 2019 seisuga andmete erinevus tuleneb 02.01.19 jõustunud rahvastikuregistri seaduse § 110-st, mis muutis rahvastikuregistris kehtetuks isikute elukoha aadressid, kes olid registrisse kantud KOV-täpsusega.

01.01.2018 - 51 649
» Pärnu linnas: 40 664
» Audru osavallas 5 796 (sh Audru alevikus 1 443 ja Lavassare alevis 450)
» Paikuse osavallas 3 914 (sh Paikuse alevis 3 007)
» Tõstamaa osavallas 1 287 (sh Tõstamaa alevikus 474)

Elanike arv ühinemisel 31.10.2017 -  51 655
» Audru vallas 5 861
» Paikuse vallas 3 938
» Pärnu linnas 40 558
» Tõstamaa vallas 1 298 

Vaata lisaks: 
» Pärnu linna elanike arv
» Seoses ühinemisega muutusid postiaadressid.