Komisjoni esimees: Tiina Roht
Liikmed: Kristi Matiisen, Eve Paas, Anu Peterson, Marina Simkina
Asendusliikmed: Evelin Talviste, Maigi Reepalu

» Valimiskomisjon on moodustatud Pärnu Linnavolikogu 01.11.2018 otsusega nr 92
» Valimiskomisjoni otsused (al 2018)
» Valimiskomisjoni otsused (kuni 2017)


vvk3

» Eelhääletamine maakonnakeskustes: 21.-24. veebruar 12.00-20.00
» Eelhääletamine: 25.-27. veebruar 12.00-20.00 (sh väljaspool elukohta ja valija asukohas hääletamine)
» Elektrooniline hääletamine: 21. veebruar 9.00 kuni 27. veebruar 18.00 
» Valimispäev: 3. märts 9.00-20.00

Vaata lisaks:
» Valimiste meelespea
» Valimisjaoskonnad
» Siseministeerium soovitab riigikogu valimisteks paberivaba valijakaarti


Kontrollige elukohaandmeid!
Siseministeerium

Kas Sul on täpsed andmed elukoha kohta rahvastikuregistris olemas?
Tea, et valijale määratakse valimisjaoskond nende aadressiandmete alusel, mis on rahvastikuregistris 1. veebruari seisuga.

Kehtivaid andmeid saad kontrollida eesti.ee portaalis, seal samas saad esitada elukohateate oma uue aadressiga. Mõistagi võid uue aadressi esitada ka elukohajärgses valla- või linnavalitsuses kohapeal. 

Kui Sul üldse puuduvad elukoha andmed rahvastikuregistris ja Sind ei ole sel põhjusel valijate nimekirjas, ei ole võimalik hääletusel osaleda. Et oma hääl siiski anda, tuleb oma elukoht registreerida.

Eelhääletamise algusest (21. veebruar) kuni valimispäevani (3. märts) kannab omavalitsus elukoha andmed rahvastikuregistrisse viivitamata. Juhul, kui puudub korteri/maja omaniku nõusolek, kantakse andmed ajutiselt registrisse valla või linna (Tallinna linnas linnaosa) täpsusega. Pärast elukoha andmete kandmist rahvastikuregistrisse kantakse valija ka valijate nimekirja ja on võimalik hääletada. 

SM elukohaandmed

Pärnu linna valimiskomisjon

Pärnu linnavalitsus
Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8222 (linnasekretär)
valimine[at]parnu.ee