keskv2ljaku ideekorje2Ideekorje fookuses on Keskväljak, Vaasa park, Pikk tänav ja seda ümbritsev ala, mille ümberkujundamiseks ootame linlaste arvamusi ja ettepanekuid. 

Pika tänava ja Keskväljaku ala ümber kujundamine võimaldab tekitada kesklinna alale sidusa ning jalakäijasõbraliku avaliku ruumi ühendades vanalinna ala jõe äärse alaga ning lisada piirkonda kesklinnale kohast funktsiooni. Ideekorje on oluline sisend Keskväljaku ja Pika tänava arenguvisiooni loomisel ja arhitektuurivõistluse ettevalmistamisel.

Ideede esitamisel võib mõelda järgnevatel teemadel:

» Avalik ruum - kuhu ja millist avalikku ruumi luua, et see oleks atraktiivne ning lihtsasti juurdepääsetav ning kõigi poolt kasutatav;
» Hoonestus, teenused, avalikud üritused, vaba aeg - milliseid teenuseid ja kuhu oleks juurde vaja luua, kuhu ja milliseid täiendavaid võimalusi oleks vaja juurde kavandada vaba aja meeleolukaks ja tervislikuks veetmiseks;
» Liiklus, parkimine, ühistransport - kuhu ja milliste liikumisteede ja parkimisalade järele on vajadus, et igapäevased liikumised oleksid hõlpsamad, kas jalakäijate ala osakaalu tuleks suurendada ja liikumisturvalisust parandada;
» Pargid, rohealad - milliste piirkondade haljastust on vaja muuta või kuhu rohelust juurde tuua.

Ideid saab esitada 29. juulist 6. septembrini 2020

» kaardirakenduse kaudu 
» saata e-posti aadressil linnavalitsus[at]parnu.ee 
» saata postiaadressil Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
» linnavalitsuse infolauas tööpäeviti kl 8–16 (Suur-Sepa 16)

ideekorje esitasiin

 Kui teie ideele sarnase sisuga ettepanek on juba esitatud, võite julgesti lisada omapoolse! Meie jaoks on oluline teada saada, mida linnaelanikud kõige rohkem soovivad. 

Ootame aktiivselt osalema!


Ala asendiplaan
ideekorje ala asendiplaan


Veebilehel kasutatakse küpsiseid