Muinsuskaitse

Pärnu vanalinna ja kuurordi muinsuskaitseala põhimäärus
NB! Pärnu muinsuskaitseala kaitsekorralduskava koostamine

Muinsuskaitseala koosneb Pärnu vanalinnast ning seda ümbritsevast endisest muldkindlustuste vööndist koos mereäärse rannapargiga ning nende vahel paiknevast ajalooliselt kujunenud villade maa-alast. Vanalinna, villade ja rannapargi ala on tähistatud muinsuskaitseala plaanil ning ajaloolise kujunemise tõttu kehtivad neil aladel erinevad nõuded ja kitsendused.

Muinsuskaitseala eesmärk on muinsuskaitseala kui ajalooliselt väljakujunenud linnaehitusliku koosluse ja muinsuskaitseala kujundavate ehitiste, plaanistruktuuri, kultuurkihi, maastikuelementide, miljöölise eripära ning muinsuskaitsealale avanevate kaug- ja sisevaadete säilitamine.

Muinsuskaitseala kaart
muinsuskaitsealakaart

Miljööväärtuslike alade kaart
miljoovaartusega alade kaart

Veebilehel kasutatakse küpsiseid