Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


7.–21. septembrini 2020 
Pärnu linnas Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeritav kinnistu pindalaga 8167 m² asub Pärnu kesklinnas ja sellel paikneb nelja maapealse ja ühe maa-aluse korrusega kaubanduskeskuse Port Artur 2 hoone. Eesmärgiks on Port Artur 2 kaubanduskeskuse Aia tänava poolsele osale büroomahu kavandamine.

Krundile on lubatud ehitada üks ärihoone, mille sees asub ajalooline rööpaseadmemaja (krundil kokku kaks hoonet). Krundile on planeeritud madalama kõrgusega ning suurema kõrgusega hoonestusala. Lääneosas säilitatakse olemasolev nelja korruseline hoone suhtelise kõrgusega 18 m maapinnast. Krundi idaosas kavandatakse kõrgema üheksa korruselise hooneosa ehitamine suhtelise kõrgusega kuni 35 m maapinnast.

Krundi suurim lubatud hoonete maapealne kõrgema hoonestusala ehitisealune pind ja hoonestusala suurus on 1107 m². Krundi suurim lubatud hoonete maapealne madalama hoonestusala ehitisealune pind ja hoonestusala suurus on 4717 m². Krundi suurim lubatud hoonete maa-alune ehitisealune pind on 3527 m². Ärihoone sees asuv rööpmeseadjamaja säilitatakse olemasolevas mahus. 

Planeeringuala krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 60-80% kaubandus-, toitlustus-, teenindushoone maa (ÄK), 20-40% büroohoone maa (ÄB), 20-40% majutushoone maa (ÄM)), mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 100% ärimaa (Ä).

Parima arhitektuurse lahenduse leidmiseks korraldatakse arhitektuurivõistlus.

Pärnu linnas Lai tn 11 kinnistu detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 10.08.2020 korraldus nr 483)
- Kooskõlastused


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid