Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


21. septembrist 5. oktoobrini 2020 
Lina 18a ja 18b ning Rohu 98 kinnistute detailplaneeringu eskiis­lahenduse avalik väljapanek

Detailplaneering hõlmab Pärnu linnas Lina 18a, 18b ja Rohu 98 asuvaid kinnis­tuid. Planeeringuala suurus on 4024 m2. Planeeringuala asub Räämal, Lina ja Rohu tänava nurgal. Detailplaneeringu eesmärgiks on ala ümberkrunti­mine kaheks kinnis­tuks. Planeeringuga moodustatakse kaks korterelamumaa krunti POS1 suurusega 1597 m2 ja POS 2 suurusega 2427 m2. Mõlemale krundile saab ehitada ühe hoone suurima lubatud ehitisealuse pinnaga 590 m2. POS 1 hoone kavandatakse nelja korruselisena, suurim lubatud kõrgus on 14 m olemasolevast keskmisest maapinnast. POS 2 hoone nähakse ette kolme korruselisena kõrgusega 12 m olemasolevast keskmisest maapinnast. Maakasutuse juhtotstarve planee­ringualal on valdavalt korruselamumaa. Detailplaneering koostatakse Pärnu linna üldplaneeringu kohasena. 

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP asukohaskeem
DP illustratsioon


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid