Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud toimuvad veebi vahendusel (kui huvitaud isikul puudub selleks võimalus, lepitakse aeg ja koht eelnevalt kokku) 

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


1.– 14. detsembrini 2020
Audru alevikus Põllu tn 11 ja13 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Detailplaneeringu ala moodustab Audru alevikus hoonestamata Põllu tn 11 ja Põllu tn 13 kinnistuid (katastriüksuste tunnused on 15904:003:2015, 15904:003:2016, suurusega 23546 m2), mis asuvad Põllu tänava ja Luige tee vahelisel alal.

Planeeringuala jagatakse 9 elamumaa ja 4 transpordimaa krundiks. Elamumaa krundid on suurusega 1870 m2 kuni 4086 m2. Elamumaa krundile on lubatud üks kuni kahekorruseline põhihoone koos kõrvalhoonetega. Üksikelamute suurim ehitisealune pindala võib olla 300 m2, ühel suuremal krundil kuni 600 m2. Planeering on koostatakse kooskõlas üldplaneeringuga.

- Audru alevikus Põllu tn 11 ja 13 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 09.11.2020 korraldus nr 686)
- Kooskõlastused


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid