Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
• Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud on edasi lükatud, kuna kõik avalikud koosolekud siseruumides on keelatud. Loe lähemalt...

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


4.–18. jaanuar 2021
Tallinna mnt 91, 91y, Savi 2 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala asub Pärnu linnas, mis külgneb Tallinna maantee ja Savi tänava ristmikuga ning hõlmab hoonestatud 1676 m2 suurust ärimaa sihtotstarbega Tallinna mnt 91 ja 638 m2 suurust parklana kasutusel olevat ärimaa sihtotstarbega Tallinna mnt 91y ning 5728 m² suurust ärimaa sihtotstarbega Savi tn 2 kinnistut.

Detailplaneeringuga tehakse ettepaneku krundipiiride muutmiseks, liidetakse omavahel Tallinna mnt 91 ja 91y ning osa Savi tn 2 krundist ning nõnda moodustatakse 3845 m2 suurune krunt Pos 1. Savi tn 2 krundi uueks suuruseks saab 4197 m2 (Pos 2). Krundile Pos 1 on lubatud ehitada kuni kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1300 m2, suurim lubatud korruselisus on kaks korrust. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 10 m.  Krundile Pos 2 on lubatud ehitada kaks hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1400 m2, lubatud on nelja korruseline hoonestus. Hoonete lubatud suurim kõrgus on 14,5 m. 

Planeeringuga on Pos 1 ja Pos 2 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud kaubandus-, toitlustus- ja teenindushoone maa, väikeettevõtluse hoone ja -tootmise hoone maa. Pos 2 krundi juurde lisandub kontori- ja büroohoone maa kasutus. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Tallinna mnt 91, 91y, Savi tn 2 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu)
- Kooskõlastused


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid