Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
• Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud on edasi lükatud, kuna kõik avalikud koosolekud siseruumides on keelatud. Loe lähemalt...

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


4. märtsist 5. aprillini 2021
Pärnu linnas Rääma tn 17 ja 19 kinnistute detailplaneeringu eskiislahenduse avalik väljapanek
Kohapeal tutvumiseks tuleb eelnevalt registreerida telefonil 444 8353

Planeeringuala asub Pärnu linnas, Rääma elamupiirkonnas, Rääma tänava ja Pärnu jõe vahelisel alal ning hõlmab Rääma tn 17 ja 19 kinnistut. Planeeringuala suurus on 3350 m2. Detailplaneeringu eesmärgiks on kinnistutele korterelamute kavandamine. Rääma tn 17 krundile on kavandatud neljakorruseline korterelamu 11 korteriga ja Rääma tn 19 krundile on kavandatud viiekorruseline 15 korteriga korterelamu. Kruntide täisehituse protsent on 25% krundi pinnast. Haljastuse osakaal kruntidel on 35% krundi pinnast. Parkimine korraldatakse oma kruntide piires. Käesoleva detailplaneeringuga tehakse ettepanek kehtiva üldplaneeringu muutmiseks, väikeelamumaa juhtfunktsioon muudetakse korruselamumaa juhtotstarbeks.

DP seletuskiri
DP põhijoonis
DP tugijoonis
DP situatsiooniskeem
DP illustratsioon
DP kaugkütteskeem


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid