Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
• Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud on edasi lükatud, kuna kõik avalikud koosolekud siseruumides on keelatud. Loe lähemalt...

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


21. aprillist 5. maini 2021 
Lai tn15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuaala suurusega 3476 m2 paikneb Pärnu kesklinnas, Lai ja Aia tänava nurgal ja hõlmab Lai tn 15 ja 15a ning Aida tänav T3 kinnistut. Detailplaneeringu ülesandeks Lai tn 15 ja 15a kinnistute liitmine ning Aida tn T3 kinnistule maa-aluse parkimisala ja maa pealse jalakäijate ala planeerimine. Piirkonda on asutud hoonestama alal kehtiva detailplaneeringu alusel. Lai 15 ja Lai 15a kinnistud liidetakse üheks krundiks suurusega 2548 m2 (krunt Pos 01). Aida tänav T3 kinnistu piire ei muudeta, säilib 972 m2 suurusena (krunt Pos 02). Krundile Pos 01 on lubatud ehitada kolm hoonet. Krundi suurim lubatud nii maapealne kui maa-alune ehitisealune pindala on 2500 m².

Hoonestusalas HA-1 on hoone suurim lubatud maapealne korruselisus 5 korrust, hoone suurim lubatud kõrgus on 18,5 m; hoonestusalas HA-2 on hoone ühekorruselise maapealse osaga ja suurima lubatud kõrgusega 5 m; hoonestusalas HA-3 on hoone suurim lubatud maapealne korruselisus 6 korrust suurima lubatud kõrgusega 22,0 m. Kõigi hoonestusalade ulatuses on kavandatud üks maa-alune korrus, sügavusega 4 m. Hoonete kõrguseid arvestatakse
keskmisest planeeritud maapinna kõrguse 3,75 m abs kõrgusmärgist. Krundi Pos 02 maa-alusele korrusele rajatakse parkimisala suurima maa-aluse ehitisealuse pinnaga 972 m2 ja sügavusega 4 m.

Planeeringuala krundi Pos 01 kasutamise sihtotstarbeks on määratud 55-90% kaubandus-, toitlustus-, teenindushoonemaa, kontori- ja büroohoonemaa, majutushoonemaa ja 10-45% korterelamumaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 55-90% ärimaa ja 10-45% korruselamumaa. Krundi Pos 02 kasutamise sihtotstarbeks on määratud 100% linnaväljaku maa, kergliiklusmaa, parkimisehitisemaa, mis vastab üldplaneeringu järgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele transpordimaa.

Lai tn 15 ja 15a kinnistute detailplaneeringu koostamise algatamine (Pärnu linnavalitsuse 09.03.2021 korraldus nr 156)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid