Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
• Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud on edasi lükatud, kuna kõik avalikud koosolekud siseruumides on keelatud. Loe lähemalt...

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. aprillist 11. maini 2021
Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala suurusega 17 517 m2, asub Pärnu linnas Lennuvälja tee, Uus-Sauga tänava, Pärlimõisa tee ja Saugamõisa tee vahelises kvartalis. Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistud liidetakse üheks krundiks suurusega 17 419 m2 (krunt Pos 01). Moodustatud 98 m2 suuruse transpordimaa krundiga (Pos 02) tagatakse vaba juurdepääs olemasolevatele tehnovõrkudele. Krundile Pos 01 on lubatud ehitada kuni kolm hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 4500 m2, suurim lubatud korruselisus on kaks korrust.

Hoonete suurim lubatud kõrgus on 14 m, mis on antud ümbritsevast planeeritava maapinna orienteeruvast kõrgusest 5.20 m abs. Tee- ja tänavamaa krundile Pos 02 hoonestusõigust ei määrata. Pos 01 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 75–100 % osas kontori- ja büroohoonemaa, väikeettevõtlusehoone- ja tootmishoonemaa, laohoonemaa ning 0–25 % osas tootmishoonemaa, mis vastab üldplaneeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 75–100 % ärimaa ja 0–25 % tootmismaa. Pos 02 krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud tee- ja tänavamaa. Detailplaneering on koostatud Pärnu linna üldplaneeringu kohasena.

Pärlimõisa tee 2 ja 4 kinnistute detailplaneeringu vastuvõtmine (Pärnu linnavalitsuse 05.04.2021 korraldus nr 198)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid