Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
• Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

AVALIKUSTAMISED, TEATED

Detaiplaneeringute väljapanekud, arvamuste avaldamiseks esitamised, arutelud

Väljapanekud ja arutelud
» Detailplaneeringute ja detailplaneeringute eskiislahenduste avalikud väljapanekudtoimuvad lisaks veebilehele tööpäeviti kl 8–16 Pärnu linnavalitsuseI korruse fuajees. Osavaldade planeeringutega on võimalik tutvuda ka osavallakeskustes. Ametiruumidesse on sissepääs suletud, detaiplaneeringutega saab tutvuda vaid eelneval kokkuleppel!
» Avalikud arutelud on edasi lükatud, kuna kõik avalikud koosolekud siseruumides on keelatud. Loe lähemalt...

Arvamuste ja ettepanekute esitamine
Planeeringute koostamise ja väljapanekute jooksul on igal isikul õigus avaldada planeeringu kohta arvamust kohapeal või saata see Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


27. aprillist 11. maini 2021
Savi 40 kinnistu detailplaneeringu avalik väljapanek

Planeeringuala hõlmab hoonestamata 3540 m2 suurust Savi 40 kinnistut. Planeeritav kinnistu asub Pärnu linnas Räämal, Niidu ettevõtluspiirkonnas Savi ja Kase tänavate ristumise nurgal. Krundile on lubatud ehitada kuni viis hoonet suurima maapealse ehitisealuse pinnaga 1100 m2. Hoonete suurim lubatud kõrgus 15 m on antud ümbritsevast keskmisest planeeritud maapinnast 8.75–8.85 m abs. Hoonete suurim lubatud maapealne korruselisus on kolm korrust, maa-aluseid korruseid ette ei nähta.

Planeeringuga on krundi kasutamise sihtotstarbeks on määratud 0–45 % väikeettevõtlusehoone- ja tootmishoonemaa, 55–100 % tootmishoonemaa, mis vastab üldpla-neeringujärgsele planeeringuala maakasutuse juhtotstarbele 0–45 % ärimaa ja 55–100 % tootmismaa. Minimaalne haljastuse osakaal on 20% krundi pinnast, millest omakorda 60% moodustab kõrghaljastus. Detailplaneering on koostatud kooskõlas Pärnu linna üldplaneeringuga.

Savi tn 40 kinnistu detailplaneeringu algatamine (Pärnu linnavalitsuse 30.03.2020 korraldus nr 208)


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Planeeringute peaspetsialist
Ülle Tuulik
Suur-Sepa 16, kab 315
444 8353
ulle.tuulik[at]parnu.ee

Planeeringute spetsialist
(Audru, Tõstamaa) 
Merle Mõttus 
Pärna allee 7 (Audru)
444 8173
merle.mottus[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid