Teemaplaneeringud

Strateegiliste keskkonnamõjude hindamise eelhinnangu koostamine
» Keskkonnaameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Muinsuskaitseameti seisukoht KSH eelhinnangule
» Pärnu Maavanema seisukoht KSH eelhinnangule

» Lähteseisukohad
» Teemaplaneeringu algatamine (Audru Vallavolikogu 09.06.2016 otsus nr 33)
»Teemaplaneeringu vastuvõtmine (Audru Vallavolikogu 15.12.2016 otsus nr 54)
»Teemaplaneeringu heakskiitmine maavanema poolt (22.02.2017)
»Teemaplaneeringu kehtestamine (Audru Vallavolikogu 16.03.2017 otsus nr 14) ; otsuse lisa (.zip)


Veebilehel kasutatakse küpsiseid