YP2035ideekorje koduka banner


Ideekorje Pärnu linna üldplaneeringu lähteseisukohtadele

Pärnu linnavolikogu on algatanud kogu Pärnu linna hõlmava üldplaneeringu koostamise. Planeeritav ala hõlmab endas Pärnus keskuslinna, Paikuse, Audru ja Tõstamaa osavaldasid. 

Üldplaneering on üks olulisim kohaliku omavalitsuse arengut suunav dokument ja see puudutab rohkemal või vähemal määral igat linnaelanikku. Planeeringu eesmärgiks on arendada kogu Pärnu linna haldusterritooriumit terviklikult, seada piirkondlike erisusi ja vajadusi arvestavad ruumilise arengu eesmärgid ja põhimõtted ning tingimused eesmärkide ellu viimiseks.

Ideekorje eemärgiks on kaasta üldplaneeringu visiooni väljatöötamisse linnaelanikke ning saada seeläbi väärtuslikku sisendit üldplaneeringu lähteseisukohtadele. 

» Ideid sai esitada 31. märtsini 2021
» Esitatud ideed
» Üks Pärnu ja üks üldplaneering (Henri Eessalu, Pärnu linnaarhitekt)
» Üldplaneeringu ideekorjele saabus 455 ideed

Ideekorjes olid oodatud järgmised teemad:
» Ehitus ja arendustegevus. Kuhu ja millist arendustegevust võiks kavandada (nt elamualad, ettevõtlusalad, tööstusalad, põllumajandustootmisega seotud alad jms)?
» Üldkasutatavad teenused. Milliseid teenuseid (kultuur, sport, haridus, vaba-aeg, kaubandus jms) on vajalik juurde kavandada ja milliseid olemasolevaid teenuseid ruumiliselt edasi arendada?
» Ühendused ja juurdepääsud. Milliste liikumisteede ja ühenduste järgi oleks vajadus? Kust pääseb vee äärsetele aladele ja kus oleks vajalik parendada kalda alale juurdepääsu?
» Pargid, rohealad ja kõigile kasutamiseks mõeldud väliruum. Millised on piirkonnas puhkamiseks ja jalutamiseks kasutatavad metsaalad ja kus vajaks puhkemetsade kasutatavus parendamist? Kus võiksid asuda piirkonnas aktiivse kasutusega pargialad (välijõusaalid, mänguväljakud, palliplatsid jms)? Milliseid puhkealasid või kogukondliku kasutusega alasid võiks veel olla? Kus ja kuidas vajaks parendamist kõigile kasutamiseks mõeldud avalik väliruum (linnaväljakud, ühiskondlike- ja ärihoonete õuealad, tänavate ruum, puhke- ja pargialad jm sarnased kõigi jaoks avalikult kasutatavad alad?
» Väärtuslikud üksikobjektid ja alad. Millised on piirkonna ilusa vaatega kohad, väärtusliku miljööga hooned ja hoonegrupid, puud, puudegrupid või muud tähelepanu väärsed objektid või maastikud, mis vajaksid kohalikul tasandil väärtustamist ja kaitset? Mis on nende väärtus?

Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Linnaarhitekt
Henri Eessalu
Suur-Sepa 16, kab 321
henri.eesalu[at]parnu.ee

Arhitekt-planeerija

Merilin Rosenberg
Suur-Sepa 16, kab 318
444 8349
merilin.rosenberg[at]parnu.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid