Koroonaviiruse tõkestamine, teenistujatega suhtlemine
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohale tulemine on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida
 Ametiruume külastades tuleb kanda maski, täita hügieeninõudeid ning hoida vähemalt kahemeetrist vahemaad (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse saal nr 103)
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Väljapanekud on avatud tööpäeviti 8.00-16.00

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


20. novembrist 4. detsembrini 2020 
Pärnu linn Luha 34 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek
Pärnu Linnavalitsuse 21.08.2006 korraldusega nr 727 on kehtestatud Luha tn 34 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Luha tn 34 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


3.–12. november 2020
Papsaare küla Meremetsa tee 9 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse Kullimetsa kinnistu detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% ja hoone kõrgust 10%, et võimaldada elamu katusekorrusele nõuetele vastavaid eluruume ja planeerida mõistlikumalt ruumilahendust.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


3.–12. november 2020
Audru alevikus Nooruse põik 14 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse hoonestusala suurendada kuni 5% ulatuses, et paigutada elamu sobivamasse asukohta arvestades ümbritsevat taimestikku (puid), juurdepääsuteed, ilmakaari ja tehnovõrkude asukohti.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asukohaplaan
- Asendiskeem


15.–24. oktoober 2020
Männikuste külas Tolli kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


12.–25. oktoober 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Pääsukese pst 10 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 17.05.2004 otsusega nr 15 on kehtestatud Pääsukese pst, Kalda tee, Sindi linnapiiri ja Linnu tee vahelise ala, Pääsukese pst 8/12, 14/18 ja 20/30 kruntide vahelise maa-ala ja selle lähiümbruse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Pääsukese pst 10 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


7.–16. oktoober 2020
Tõlli külas Nõmme kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


3.–12. oktoober 2020
Ranniku külas Ranna kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam. 

Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


5. –19. oktoober 2020
Pärnu Linnavalitsuse 16.03.2009 korraldusega nr 154 on kehtestatud „Papli tn 8 kinnistu detailplaneering“. Projekteerimistingimustega suurendatakse Papli tn 8 kinnistule detailplaneeringuga määratud hoone suurimat lubatud 10,0m kõrgust kuni 10% ulatuses ehk kuni 11,0 meetrini. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


1.–15. oktoober 2020
Pärnu Linnavolikogu 21.04.2005 otsusega nr 47 on kehtestatud „Tallinna mnt 14a kinnistu detailplaneering“. Projekteerimistingimustega soovitakse Tallinna mnt 14a kinnistul täpsustada detailplaneeringuga määratud krundi kasutamise sihtotstarbeid selliselt, et suurendada väikeelamumaa sihtotstarvet 55%-lt 75%-ni, vähendada ärimaa sihtotstarvet 30%-lt 20%-ni ja vähendada tootmismaa sihtotstarvet 15%-lt 5%-ni. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

- Projeketeerimistingimuste eelnõu


25. september kuni 4. oktoober 2020
Liiva külas Lauri kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


25. september kuni 4. oktoober 2020
Soomra külas Ees-Umblaugu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Aasendiplaan


21. septembrist 4. oktoobrini 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Pohlaku tn 1 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 19.08.2002 otsusega nr 30 on kehtestatud Pohlaku maaüksuse ja selle lähema ümbruse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Pohlaku tn 1 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 5% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


23. september kuni 2. oktoober 2020
Audru alevikus Kähriku tee 10 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid