Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
 Eelneva kokkuleppe alusel toimuvad ka abielude registreerimised ja tutvumine detailplaneeringutega.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
• Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korrusel)
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Väljapanekud on avatud tööpäeviti 8.00-16.00

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


20.–29. jaanuar 2021
Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse Madisemere tee 1 kinnistule detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 6 % krundi läänepoolsele alale ehitatud elamu lubamiseks, et jääks rohkem ruumi hoovialale.

- PT eelnõu 
- Asendiplaan


22. jaanuar – 5. veebruar 2021
Pärnu linnavalitsuse 20.05.2019 korraldusega nr 349 on kehtestatud Pärnu linn, Raba 20a kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse liikluskorralduse põhimõtteid lubades juurdepääsu kinnistule lisaks Raba tänavalt ka Nelgi tänavalt.

- PT eelnõu
- Asendiplaan


30. detsember 2020– 8. jaanuar 2021
Lemmetsa ja Saari külla 110 kV õhuliini ehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada ca 7,4 km pikkune 110 kV õhuliin Audru Tuulepark OÜ-le kuuluva viie tuulikuni.

- PT eelnõu
- Asendiplaan


23. detsember 2020 – 2. jaanuar 2021
Papsaare külas Heiniku tee 11 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% abihoone lubamiseks.

- PT eelnõu 
- Asendiplaan


23. detsember 2020 – 2. jaanuar 2021
Papsaare külas Jõesuudme põik 1 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid tingimusi täpsustada. Lubada kogu detailplaneeringuala elamumaa kruntidel, Jõesuudme põik 1 kuni 12 kinnistutel pultkatustega elamute asemel lamedakatustega elamuid, katusekaldega 0o-10o; lamekatusele sobiva katusekattematerjali kasutamist; PVC akende kasutamine puitakende asemel; krohvi ja laudise kõrval ka kivi domineeriva materjalina.

- PT eelnõu


 17.–26. detsember 2020
Lindi külas Jõeääre kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

PT eelnõu
Asendiplaan


23. detsember 2020 – 2. jaanuar 2021
Papsaare külas Lõvi tee 32 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 3% elamu laiendamiseks.

- PT eelnõu
- Asendiplaan


17.–31. detsember 2020
Pärnu Linnavolikogu 21.12.2000 otsusega nr 101 on kehtestatud Vana-Pärnu kaubasadama maa-ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Kaubasadama tee 2 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala 3% ulatuses ja Kaubasadama tee 4 kinnistul 6% ulatuses.

PT eelnõu
Asendiskeem


17.–31. detsember 2020
Pärnu Linnavolikogu 21.02.2002 otsusega nr 10 on kehtestatud Riia mnt – Papiniidu tn – raudtee vahelise maa-ala detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Riia mnt 108c kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

PT eelnõu
Asendiskeem


16.–31. detsember 2020
Pärnu linnavalitsuse 25.07.2006 korraldusega nr 657 on kehtestatud „Metsa tn 18 kinnistu detailplaneering“. Projekteerimistingimustega täpsustatakse detailplaneeringuga Metsa tn 18 kinnistule määratud arhitektuurseid ja ehituslikke tingimusi selliselt, et lubada detailplaneeringus hoone +-0.00 kõrguslik sidumine absoluutkõrgusel + 7.95 kavandada absoluutkõrguse vahemikus +7.40 kuni + 7.95 ja nelja korruselise hoone asemel viie korruselise hoone kavandamist, kui hoone kõrgus ei ületa naaberkinnistul Metsa tn 18a olemasoleva korterelamu kõrgust maapinnast. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

PT eelnõu


20. novembrist 4. detsembrini 2020 
Pärnu linn Luha 34 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek
Pärnu Linnavalitsuse 21.08.2006 korraldusega nr 727 on kehtestatud Luha tn 34 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Luha tn 34 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 10% ulatuses.

Projekteerimistingimuste eelnõu
Asendiskeem


3.–12. november 2020
Papsaare küla Meremetsa tee 9 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse Kullimetsa kinnistu detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% ja hoone kõrgust 10%, et võimaldada elamu katusekorrusele nõuetele vastavaid eluruume ja planeerida mõistlikumalt ruumilahendust.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiskeem


3.–12. november 2020
Audru alevikus Nooruse põik 14 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse hoonestusala suurendada kuni 5% ulatuses, et paigutada elamu sobivamasse asukohta arvestades ümbritsevat taimestikku (puid), juurdepääsuteed, ilmakaari ja tehnovõrkude asukohti.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asukohaplaan
- Asendiskeem


15.–24. oktoober 2020
Männikuste külas Tolli kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt:
T: 13–17 , N: 9–12

Veebilehel kasutatakse küpsiseid