Teenistujatega suhtlemine seoses koroonaviiruse levikuga

 Ametiruumidesse sissepääs suletud
 Teenistujatega palume suhelda telefoni või kirja teel, võimalusel kasutada elektroonilisi kanaleid
 Kui kohtumine teenistujaga on vältimatu, tuleb vastuvõtt eelnevalt kokku leppida! 
• Detailplaneeringutega saab tutvuda ainult eelneval kokkuleppel. Avalikud arutelud on edasi lükatud - loe lähemalt...
• Seadusest tulenevalt ei ole võimalik abiellumisavaldusi ja abielu lahutamise ning isikukoodide taotlemise avaldusi esitada digitaalselt allkirjastatult e-posti teel. Selleks tuleb broneerida aeg ametniku juures.
 Kohtumisel tuleb kanda maski (maskid saadaval kohapeal)
 Jälgi ka koroonakriisi infolehte kriis.ee

Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korrusel)
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Väljapanekud on avatud tööpäeviti 8.00-16.00

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


15.–29. aprill 2021
Pärnu Linnavolikogu 18.02.2016 otsusega nr 16 on kehtestatud Riia mnt 27 // Suur-Posti tn 1 kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimuste eelnõuga lubatakse viia detailplaneeringuga hoonestusalal HA-5 ette nähtud mängu- ja puhkehoone kasutusotstarve seni rekonstrueerimata lähiaadressiga Riia mnt 27 // Suur-Posti 1/5 hoone osasse ning hoonestusalal HA-5 lubatakse ühe äripinna asemele elukorter tingimusel, et sellele on tagatud parkimiskoht omal kinnistul ning selle arvelt kinnistu detailplaneeringukohane haljastuse osakaal ei vähene.

PT eelnõu


8.–22. aprill 2021
Pärnu Linnavolikogu 20.04.2006 otsusega nr 56 on kehtestatud A. H. Tammsaare pst 37 ja 39 kinnistute ja piirneva maa-ala detailplaneering. Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 otsusega nr 87 on antud nendele kinnistutele detailplaneeringut täpsustavad projekteerimistingimused, millega täpsustati kõrgust, tehnilise korruse paiknemist ja seal asuvate ruumide osakaale, tehnoseadmete paiknemist, haljastuse osakaalu ja arhitektuurseid tingimusi. Projekteerimistingimuste eelnõuga muudetakse Pärnu Linnavolikogu 21.09.2017 otsuses nr 87 olevaid tehnilise korruse ja tehnoseadmete punkte.

- PT eelnõu


25. märts – 8. aprill 2021
Paikuse alevis Puraviku tn 31 koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoone katusekalde suurust senise senise 30º-45º asemel 25º.

- PT eelnõu


25. märts – 8. aprill 2021
Paikuse alevis Pohlaku tn 1 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustav projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 5% ulatuses.

- PT eelnõu
- Asendiplaan


11.–20. märtsini 2021
Papsaare külas Lõvisüda tee 17 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 6% abihoone ja varjualuse ehitamiseks, et jääks rohkem ruumi hoovialale.

- Projekteerimistingimuste eelnõu 
- Asendiplaan


12.–21. veebruar 2021
Männikuste külas Köössa-Kadri kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse suurendada detailplaneeringuga määratud puhkemajade kõrgust 10 %, et vahetada välja olemasolevad vananenud hooned uute vastu, parandades nõuetele vastavaid majutustingimusi.

- PT eelnõu 


20.–29. jaanuar 2021
Marksa külas Madisemere tee 1 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse Madisemere tee 1 kinnistule detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 6 % krundi läänepoolsele alale ehitatud elamu lubamiseks, et jääks rohkem ruumi hoovialale.

- PT eelnõu 
- Asendiplaan


22. jaanuar – 5. veebruar 2021
Pärnu linnavalitsuse 20.05.2019 korraldusega nr 349 on kehtestatud Pärnu linn, Raba 20a kinnistu detailplaneering. Projekteerimistingimustega täpsustatakse liikluskorralduse põhimõtteid lubades juurdepääsu kinnistule lisaks Raba tänavalt ka Nelgi tänavalt.

- PT eelnõu
- Asendiplaan


30. detsember 2020– 8. jaanuar 2021
Lemmetsa ja Saari külla 110 kV õhuliini ehitamiseks koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada ca 7,4 km pikkune 110 kV õhuliin Audru Tuulepark OÜ-le kuuluva viie tuulikuni.

- PT eelnõu
- Asendiplaan


23. detsember 2020 – 2. jaanuar 2021
Papsaare külas Heiniku tee 11 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud hoonestusala suurendada 10% abihoone lubamiseks.

- PT eelnõu 
- Asendiplaan


23. detsember 2020 – 2. jaanuar 2021
Papsaare külas Jõesuudme põik 1 kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse detailplaneeringuga määratud arhitektuurseid tingimusi täpsustada. Lubada kogu detailplaneeringuala elamumaa kruntidel, Jõesuudme põik 1 kuni 12 kinnistutel pultkatustega elamute asemel lamedakatustega elamuid, katusekaldega 0o-10o; lamekatusele sobiva katusekattematerjali kasutamist; PVC akende kasutamine puitakende asemel; krohvi ja laudise kõrval ka kivi domineeriva materjalina.

- PT eelnõu


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee
Kontaktid

Vastuvõtt: T: 13–17 , N: 9–12

Veebilehel kasutatakse küpsiseid