Projekteerimistingimuste eelnõude avalikud väljapanekud

Väljapanekud
Lisaks allolevatele materjalidele saab väljapaneku jooksul tutvuda projekteerimistingimuste eelnõudega ka linnavalitsuses või osavallakeskustes:
» Pärnu linna territoorium - Pärnu linnavalitsuses (Suur-Sepa 16, I korruse saal nr 103)
» Audru osavalla territoorium - Audru osavallakeskuses (Pärna allee 7) 
» Paikuse osavalla territoorium - Paikuse osavallakeskuses (Pärnade pst 11)
» Tõsatamaa osavall territoorium - Tõstamaa osavallakeskuses (Sadama tee 2)

Väljapanekud on avatud tööpäeviti 8.00-16.00

Ettepanekute ja vastuväidete esitamine
Väljapaneku jooksul võib esitada kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid planeeringu lahenduse kohta kohapeal või saata Pärnu linnavalitsusele:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee


21. septembrist 4. oktoobrini 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Pohlaku tn 1 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 19.08.2002 otsusega nr 30 on kehtestatud Pohlaku maaüksuse ja selle lähema ümbruse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Pohlaku tn 1 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 5% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


13.–27. september 2020
Pärnu Linnavolikogu 18.12.2014 otsusega nr 107 on kehtestatud „Hommiku tn 7 ja 9 kinnistute detailplaneering“. Projekteerimistingimustega suurendatakse Hommiku tn 7 // 9 kinnistule detailplaneeringuga määratud tänava äärsete hoonete suurimat lubatud 10,5m kõrgust kuni 10% ulatuses ehk kuni 11,5meetrini. Muus osas jäävad projekteerimistingimused kehtima muutmata kujul.

- Projekteerimistingimuste eelnõu


12.–21. september 2020
Aruvälja külas Kaasiku kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


11.–20. september 2020
Põhara külas Oinapõllu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


11.–20. september 2020
Kärbu külas Riigipõllu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


11.–20. september 2020
Seliste külas Niidu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


14.–27. septembrini 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Muraka tn 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kinnistutele koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 20.11.2006 otsusega nr 54 on kehtestatud Männipargi maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega lubatakse muuta Muraka tn 1, 2, 3, 4, 5 ja 6 kinnistutel arhitektuurilisi ja ehituslikke tingimusi katuse kalde osas selliselt, et katuse kalle jääb 0º- 10º .

- Projekteerimistingimuste eelnõu


9.–18. september 2020
Saulepa külas Sepaääre kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimuste alusel soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


10.–24. september 2020
Pärnu linnas Silla külas Riisika 4 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 on kehtestatud Seenemetsa maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Riisika tn 4 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 7% ulatuses ja lubatakse muuta katusekallet senise 30º-45º asemel vahemikus 20º-45º.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


27. august kuni 10. september 2020
Pärnu linnas Paikuse alevis Linnu tee 36 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek.

Paikuse Vallavolikogu 14.10.2002 otsusega nr 41 on kehtestatud Paikuse tee, Koskla tänava, Linnu tee ja Pääsukese puiestee vahelise ala ning Öökulli maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Linnu tee 36 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 6% ulatuses.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


19. august kuni 2. september 2020
Pärnu linnas Silla külas Murumuna 19 kinnistule koostatud detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Paikuse Vallavolikogu 17.11.2003 otsusega nr 35 on kehtestatud Seenemetsa maaüksuse detailplaneering. Projekteerimistingimustega suurendatakse Murumuna tn 19 kinnistul detailplaneeringuga määratud hoonestusala kuni 7% ulatuses ja täpsustatakse lubatud katusekallet 25º- 45º.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


31. juuli kuni 9. august 2020
Lemmetsa külas Jõgimetsa ja Sangamõisa kinnistutele koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimustega soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


3.- 12. juulini 2020
Kõpu küla Kõpu kinnistule koostatud projekteerimistingimuste eelnõu avalik väljapanek. Projekteerimistingimustega soovitakse rajada päikeseelektrijaam.

- Projekteerimistingimuste eelnõu
- Asendiplaan


Planeerimisosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8200
planeerimine[at]parnu.ee

Vastuvõtt:
T: 13.00-17.00, N: 9.00-12.00

Veebilehel kasutatakse küpsiseid