Avaldused, taotlused, e-teenused

» e-teenustes avalduse esitamiseks on üldjuhul vajalik sisselogimine
» Failide täitmiseks arvutis laadige vorm alla ja salvestage, allkirjastage digitaalselt ning saatke e-postiga
» Vormi võite ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga
» Väljaprinditud ja allkirjastatud dokumente palume skännituna mitte esitada. Edastama peab originaaldokumendi

Täidetud ja (digi)allkirjastatud dokumendid palume saata Pärnu linnavalitsuse üldaadressile:
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn või
- linnavalitsus[at]parnu.ee


e-teenused

 Riigi info ja e-teenused (eesti.ee)

» Lapse sünni registreerimine

» Elukoha registreerimine

 

Pärnu linna e-teenused (iseteenindus)

» Hooldajatoetuse maksmise jätkamise taotlus

» Hooldajatoetuse taotlus eestkostjale

» Lapse sünnitoetuse taotlus

» Matusetoetuse taotlus

» Sporditegevuse toetuse taotlus

» Praktikataotlus

» Teabenõue

 

Haridusteenused (ARNO) (esimesse klassi vastuvõtt, ranitsatoetus, huvikooli vastuvõtt)

Bussipiletid, sõiduplaanid (Pärnumaa Ühistranspordikeskuse iseteenindus)

Parkimisloa taotlus (Pärnu Haldusteenused)

Kalmistute register (HAUDI) (hauaplatsi kasutuslepingu taotlemine, lepingu sõlmimine)

Detailplaneeringud (kaardirakendus)

Anna teada heakorraprobleemist (kaardirakendus)

Jäätmemajandus (Ragn-Sells iseteenindus)

Veemajandus (Pärnu Vee teenused)