Tiigi 2, 86602 Paikuse alev, Pärnu linn
445 5355
paevakeskus[at]paikuse.ee

Juhataja: Katti Aumeister
Hooldustöötaja: Karmen Reinumäe

Avatud: 
E-K, R: 8.30-16.00
N: 8.30–18.30

Paikuse Päevakeskuse eesmärgiks on pakkuda osavalla elanikele sotsiaalteenuseid. 1996. aastal asutatud päevakeskus asub loomisest saadik vana ühiselamu renoveeritud ruumides.

Päevakeskuses asub 13 sotsiaalkorterit (sh reservis üks turvatuba), millele lisaks majandatakse veel seitset eluruumi väljaspool päevakeskust. Päevakeskuse kööginurgaga varustatud kaminasaalis toimuvad mitmed ringitegevused ja üritused ning seda on võimalik üürida ka isiklike tähtpäevade pidamiseks (hinnakiri allpool). Ruumis on olemas kõik vajalik köögitehnikast lauanõude ja –linadeni ning kohti jagub kuni 30-le inimesele.

» Paikuse Päevakeskuse põhimäärus
» Paikuse Päevakeskuse teenuste hinnad
» Paikuse Päevakeskuse kodukord
» Ettepanekute ja kaebuste lahendamise kord

Paikuse Päevakeskuses osutatavad sotsiaalteenused:
- eluasemeteenus (13 sotsiaalkorterit päevakeskuses, 7 väljaspool päevakeskust)
- koduhoolduse korraldamine
- koduteenused (nt toidu ja ravimite koju toomine)
- sotsiaaltransport (nt arsti juurde viimine)
- Paikuse osavalla ja EL toiduabi vahendamine
- erihoolekande teenused (toetatud elamise ja igapäevaelu toetamise teenus)
- sotsiaalnõustamine
- riideabi
- pesu pesemine
- dušši kasutamine

Päevakeskuse osutatavad tasulised teenused:
- Põlendmaa, Seljametsa, Tammuru või Silla külas asuva sotsiaaleluruumi üür 0,33 eurot ruutmeetri eest;
- Paikuse alevis Tiigi tn 2 asuva sotsiaaleluruumi üür 0,50 eurot ruutmeetri eest, kusjuures garaaži kasutamise eest invasõiduki garažeerimiseks üüri ei võeta;
- mujal Paikuse alevis asuva sotsiaaleluruumi üür 0,64 eurot ruutmeetri eest;
- kaminasaali üür üks tund Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 4 eurot;
- kaminasaali üür üks tund muule isikule 6 eurot;
- kaminasaali üür kuni 12 tunniks Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 16 eurot;
- kaminasaali üür 12 tunniks muule isikule 26 eurot;
- kaminasaali üür 24 tunniks Paikuse valla elanikule isikliku tähtpäeva tähistamiseks 26 eurot;
- kaminasaali üür 24 tunniks muule isikule 40 eurot;
- külaliste toas magamiskoha üür 8 eurot ööpäev;
- pesumasina kasutamine ilma triikimata 2 eurot masinatäis;
- Paikuse Päevakeskusel on õigus omal algatusel ja kohustus Paikuse Vallavalitsuse korraldusel anda päevakeskuse kaminasaali tasuta või soodustingimustel - kasutada vallaelanikele tasuta üritusteks.
- Heategevusüritusteks antakse ruume tasuta..

Koduteenused
Koduteenused - isikule kodustes tingimustes osutatavad teenused, mis aitavad tal harjumuspärases keskkonnas toime tulla . Koduteenuseid osutatakse kõrvalabi vajavatele rahvastikuregistri järgi Paikuse vallas alaliselt elavatele isikutele, kellel puudub perekonnaseadusega sätestatud abistajate ring või seadusjärgsed abistajad ei saa objektiivsetel põhjustel seadusega pandud kohustust täita.

Erihoolekandeteenused:
Igapäevaelu toetamise teenust on õigus saada täisealisel inimesel, kellel on raske, sügava või püsiva kuluga psüühikahäire ning temale ei osutata samal ajal kogukonnas elamise teenust ega ööpäevaringset erihooldusteenust. Teenuse eesmärgiks on isiku parim võimalik iseseisev toimetulek ja areng psühhosotsiaalse toimetuleku toetamise, igapäevaelu toimetulekuoskuste ja tööoskuste kujundamise ning isiku lähedaste ja isikuga koos elavate inimeste nõustamise kaudu.

Igapäevaelu toetamise teenusele suunamist korraldab Sotsiaalkindlustusamet, selleks on vaja esitada Sotsiaalkindlustusametile järgnevad dokumendid:
- Isiku taotlus
- Psühhiaatri suunamiskiri või rehabilitatsiooniplaan
- Isikut tõendava dokumendi koopia

Kui isik on õigustatud saama igapäevaelu toetamise teenust, väljastab Sotsiaalkindlustusamet talle suunamisotsuse, mille alusel pakub vabade kohtade olemasolul teenust Paikuse Päevakeskus.

Teenuse kirjeldus:
- Isiku isiklike ja igapäevaelu oskuste kujundamine;
- Isiku juhendamine sotsiaalsete suhete loomisel, säilitamisel ja arendamisel;
- Isiku juhendamine tervishoiu-, sotsiaal- ja muude teenuste kasutamisel;
- Isiku juhendamine aja planeerimisel ja vaba aja sisustamisel;
- Isiku tööoskuste kujundamine ja harjutamine;
- Isiku lähedaste nõustamine;
- Kaasama isikut muudesse tegevustesse, mis on vajalikud igapäevaelu toetamise teenuse eesmärgi saavutamiseks.
Teenus on isikule tasuta ja seda rahastatakse riigieelarvest. Teenust osutab kvalifikatsioonile vastav tegevusjuhendaja.

Toetatud elamise teenuse eesmärgiks on inimese iseseisev toimetulek tavalisele võimalikult sarnases keskkonnas. Teenus seisneb isiku sotsiaalse toimetuleku ja integratsiooni toetamises temale eluruumi kasutusse andmise võimaluse loomise kaudu koos juhendamisega majapidamise ja igapäevaelu korraldamises.

Oluline roll on tegevusjuhendajal/tugiisikul. Toetatud elamise teenust võib osutada inimese enda elamispinnal või teenuse osutaja poolt inimesele üüritaval elamispinnal. Teenusele saamiseks peab isikul olema rehabilitatsiooniplaan.


Tegevused Paikuse Päevakeskuse kaminasaalis 2018

Esmaspäev
9.00–10.00 Majaelanike hommikukohv ja infotund

Teisipäev
10.30-12.00 Emmekate klubi
13.00–14.00 Käsitööring

Kolmapäev
11.00–13.00 Lauamängude ring

Neljapäev
11.30-14.30 (iga kuu teine neljapäev) Jututuba, eestvedaja Heldi Grossmann
17.00 Mälumäng ja Bingoõhtu (toimuvad üle nädala vaheldumisi)

Reede
11.00-12.00 Beebikool, juhendaja Eve Närep