88303 Jõõpre küla, Pärnu linn
446 5531
kadi.m[at]audru.ee

Juhataja: Kadi Maido

» Jõõpre Vanurite Kodu põhimäärus
» Pärnu linna sotsiaalteenuste osutamise kord
» Hooldusteenuse maksumus kuni 31.03.2019 ; alates 01.04.2019
» Ülalpidamiskulu tasumise kord 
» Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu moodustamise kord ja hoolekogu töökord

Jõõpre Vanurite Kodu hoolekogu
Iiri Hildegard Allmaa
Malle Jäärats
Peep Tarre
Valdur Liivrand

Jõõpre Vanurite Kodu asub Audru osavallas,  Jõõpre külas., Pärnu linnast 18 km kaugusel. Vaikse ja hea ümbrusega hooldekodu töötab alates 12. detsembrist 1995. Kodukohale lähedalasuv hooldekodu annab Audru osavalla eakatele võimaluse, juhul kui nad vajavad oma igapäevaeluga toimetulekuks kõrvalist abi, jääda elama kodukanti.

Jõõpre VK osutab ööpäevaringset hooldusteenust kuni 17 inimesele. Teenus on peamiselt suunatud Audru osavalla eakatele, kes ei ole võimelised toime tulema iseseisvalt oma kodus ja vajavad ööpäevaringset hooldusteenust. Pakume koduseid, iseseisvaid ja turvalisi elamistingimusi, ööpäevaringset hooldusteenust ning kindlustame meie elanike auväärse kohtlemise.

Kuni 30. märtsini 2019 kehtiva hinnakirja alusel maksab hoolduskoht osavalla elanikele 540 eurot, väljaspoolt Audru valda tulnud inimestele 648 eurot.
Alates 1. aprillist 2019 maksab hooldusteenus Pärnu linna elanikule ühekohalises toas 730 eurot kuus, 1.2 kahe-ja enamakohalistes tubades 650 eurot kuus.

Isikutele, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel ei ole Pärnu linn, osutatakse Pärnu linna poolt korraldatavat teenust vaba ja sobiva koha olemasolul.

Anname oma parima, et tagada hooldekodu eakatele inimväärne vanaduspõli vajalike teenuste kättesaadavusega.
Jõõpre Vanurite Kodu elanike perekond ja sõbrad on alati oodatud.
 
Joopre vanurite kodu

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
sotsiaal[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30-12.00
N 8.30-12.00 ja 14.00-17.00

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Eakate hoolekande peaspetsialist
Iris Ruut
Suur-Sepa 16, kab 119
444 8134
iris.ruut[at]parnu.ee

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Viktooria Iljin
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8129
viktooria.iljin[at]parnu.ee

Sotsiaaltransport

5880 0893 või 442 5769
transport@sotsiaal.ee
Tellimine: E-R 8.00-15.00
Teenust osutatakse: E-P 8.00-20.00
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee