Jäta menüü vahele
Pärnu linn. parnu.ee avalehele

• Esmast nõustamist ning abi saab linnavalitsuse hoolekandekontoritest
• Pärnu linnas osutab erivajadustega inimestele toetavaid sotsiaalteenuseid Pärnu Sotsiaalkeskus
Hoolekandeasutused 

Abivahendi vajajale
Isikliku abistaja teenus
Koduteenus
Lapsehoiuteenus
Sotsiaaltransport
Tugiisikuteenus 
Turvakoduteenus
Täisealise isiku hooldus 
Viipekeele tõlketeenus
Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus (hooldekodu, ööpäevaringne)

Toetused

Eluruumi kohandamise toetus raske või sügava puudega isikule
Hooldustoetus hooldusteenuse eest tasumiseks
Puudega lapse hooldaja toetus
Toetus juhtkoera ülalpidamiseks
Täisealise puudega isiku hooldaja toetus

Täiendavat infot puuetega inimestele pakutavate teenuste kohta saab ka Sotsiaalkindlustusameti veebilehelt ja Sotsiaalkindlustusameti Pärnu klienditeenindusest.


Kasulikud kontaktid

Sotsiaalministeerium
Sotsiaalkindlustusamet

Eesti Kurtide Liit

Eesti Pimedate Liit
Eesti Kuulmispuuetega Laste Vanemate Liit
Eesti Nägemispuuetega Laste Vanemate Liit
Eesti Kurtide Noorte Organisatsioon
Eesti Vaegkuuljate Liit
Eesti Liikumispuudega Inimeste Liit
Eesti Invaspordi Liit


Pärnumaa Puuetega Inimeste Koda
Pärnumaa Invaühing

Riia mnt 70, 80010 Pärnu linn, Pärnu linn
442 5741
parnukoda[at]hot.ee
www.epikoda.ee/

Pärnu Haigla SA psühhiaatriakliiniku päevakeskus

Ristiku 1, 80021 Pärnu linn, Pärnu linn
447 3288; 517 3273
www.ph.ee

MTÜ Pärnu Pimedate Ühing

Riia mnt 15, Pärnu linn, Pärnu linn
443 3664
parnupimedad[at]gmail.com
www.pimedateliit.ee

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Kärolin Nirk
Suur-Sepa 16, kab 114
karolin.nirk[at]parnu.ee
444 8129

Sotsiaaltransport

Pärnumaa Ühistranspordikeksus 
Tellimine E-R 8.00-15.00
442 5769, 5880 0893
sotsiaaltransport[at]pytk.ee
Infoleht ja hinnakiri

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalkindlustusamet

Pärnu klienditeenindus
Lai 14
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Infotelefon: 16106, 612 1360
parnu|at|sotsiaalkindlustusamet.ee
http://www.sotsiaalkindlustusamet.ee

Veebilehel kasutatakse küpsiseid