Sotsiaalhoolekande seadus (SHS) 
- Sotsiaalteenuste osutamise kord
- Tugiteenuse taotlus

Tugiteenuste eesmärgiks on rahvastikuregistri andmetel Pärnu linnas elavate raske või sügava puudega laste ja nende perekonnaliikmete toimetuleku toetamine. 

Tugiteenused on:
1) lapsehoiuteenus
2) tugiisikuteenus
3) muud tugiteenused

Teenuse taotlemine
- teenust saab taotleda raske või sügava puudega lapse hooldusõigust omav isik või sotsiaalhoolekande seaduse § 129 lõikes 1 nimetatud hooldaja
- taotlus tuleb esitada Pärnu linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotluseid võtab vastu ja teenuse vajaduse hindamise teostab linnavalitsuse lastekaitseteenistus

Taotlusele tuleb lisada:
1) lapse isikut tõendav dokument;
2) lapse vanema või hooldaja isikut tõendav dokument;
3) lapse puude raskusastet tõendav dokument;
4) lapse kehtiv rehabilitatsiooniplaan (selle olemasolul).

Täidetud ja (digi)allkirjastatud taotlus palume saata Pärnu linnavalitsusele aadressil
- Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn
- linnavalitsus[at]parnu.ee 

Teenuseid osutavad Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus ja Pärnu Sotsiaalkeskus.Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
kab 204, 205 ja 206A/206B (II korrus)
444 8124
lastekaitse[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T: 8.30–12
N: 8.30–12 ja 14–17

Lastekaitsespetsialistid

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8129

Veebilehel kasutatakse küpsiseid