Jäta menüü vahele

Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalteenuste osutamise kord
- Päevahoiuteenuse taotlus

Päevahoiuteenuse eesmärk on turvalise keskkonna, võimetekohase loova tegevuse ja toimetuleku tagamine täisealisele isikule, kes terviseseisundist ja tegevusvõimest tulenevatel põhjustel ei suuda kodustes tingimustes iseseisvalt toime tulla, samuti teenuse saaja lähedastele (vanemale/hooldajale/eeskostjale) võimaluse andmine tööturul püsimiseks või ajutiseks puhkuseks. 

Päevahoiuteenust on õigus saada erivajadusega täisealisel isikul, kes elab koos pere ja/või lähedastega ning kellel on tuvastatud puuduv töövõime ja raske või sügav vaimu- või liitpuue ning kelle rahvastikuregistri järgseks elukohaks on Pärnu linn.

Teenust ei osutata statsionaarset ravi vajava psüühikahäirega või somaatilisest haigusest tuleneva põetusvajadusega isikutele; sõltuvusprobleemidega isikutele; nakkushaigusi põdevatele isikutele nakkusohtlikus perioodis ja isikutele, kelle agressiivne käitumine on ohtlik teistele teenuse saajatele ja teenuse osutajale.

Teenus sisaldab:
- juhendamist ja abistamist igapäevaelus vajalike toimingute sooritamisel ning vajalike hooldusprotseduuride teostamisel;
- abistamist söömisel;
- aktiviseerivatesse tegevustesse kaasamist;
- ohutuse ja järelevalve kindlustamist kliendile enesele ja teistele.

Tasu teenuse eest
- teenuse eest tasumisel rakendatakse kliendi omaosalust, mille määra kehtestab Pärnu linnavalitsus;
- teenuse hind ei sisalda toitlustamise ning individuaalsete hooldus- ja abivahendite maksumust;
- põhjendatud juhtudel võib teenuse saaja taotleda teenuse eest tasumisest vabastamist või selle vähendamist. Tasu maksmisest vabastamise otsustab Pärnu Linnavalitsuse hoolekandekomisjon, võttes eelkõige arvesse perekonnaseadusest tuleneva ülalpidamiskohustusega isikute olemasolu ja taotleja majanduslikku toimetulekut.

Teenuse taotlemine
- teenuse saamiseks esitab päevahoiuteenuse vajaja või tema seaduslik esindaja kirjaliku taotluse linnavalitsuse sotsiaalosakonnale
- taotlusega koos esitab taotleja puude raskusastme otsuse, perearsti poolt väljastatud tõendi nakkushaiguste mittepõdemise kohta 
- olemasolul kohtumääruse eestkostjaks määramise kohta ja kehtiva rehabilitatsiooniplaani

Teenust osutab Pärnu Sotsiaalkeskus tööpäeviti kuni 8 tundi päevas sotsiaalkeskuse ruumides (Riia mnt 70).

Teenusega seotud küsimustega või probleemidega võib pöörduda sotsiaalkeskuse juhataja poole: 
Heli Kallasmaa
442 0432, 512 3701
juhataja[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Avahooldusspetsialist 
Pilvi Tolmik
Suur-Sepa 16, kab 114
444 8128
pilvi.tolmik[at]parnu.ee

Puuetega inimeste hoolekande peaspetsialist
Kärolin Nirk
Suur-Sepa 16, kab 114
karolin.nirk[at]parnu.ee
444 8129

Pärnu Sotsiaalkeskus

Riia mnt 70
80010 Pärnu linn, Pärnu linn
Juhataja: 442 0432; 512 3701 juhataja[at]sotsiaal.ee
Sekretär: 442 5340 info[at]sotsiaal.ee 
http://www.parnusotsiaalkeskus.ee/

Veebilehel kasutatakse küpsiseid