Jäta menüü vahele

• Pärnu linna sotsiaaltoetuste kord
• Pärnu linna sotsiaaltoetuste suurused
• Toetusetaotlus e-vorm ; .doc

• Matusetoetust makstakse selle isiku matuse kulude katmiseks, kelle rahvastikuregistrijärgne elukoht asus surma registreerimisel Pärnu linnas.
• Matusetoetuse saamise õigus on matuse korraldajal, vajadusel peab toetuse saaja isiklikult kokku leppima saadud matusetoetuse jaotamise teiste isikutega, kes tuhastamise ja/või matmise korraldamise kulutuste katmisel on osalenud.
• Erandkorras võib matusetoetuse määrata matuse korraldajale, kellel ei olnud võimalik saada matusetoetust enda elukohajärgsest kohaliku omavalitsuse üksusest seal kehtiva üldkorra alusel ja kes on korraldanud või korraldamas sellise isiku matmist või tuhastamist, kellel surma hetkel puudus rahvastikuregistris elukoha aadress või kelle elukoha aadress rahvastikuregistris oli väljaspool Pärnu linna.
• Nõudeõigus matusetoetusele aegub 6 kuu möödumisel isiku surmast, kelle matuse korraldamise kulude katmiseks toetust taotletakse.
• Matusetoetust ei määrata, kui ilmneb, et konkreetse isiku tuhastamise ja/või matmise korraldamisega seotud kulude katmiseks on juba mõne teise omavalitsuse poolt matusetoetus määratud.

• Matusetoetuse suurus on 250 eurot 
• Matusetoetus kantakse toetuse taotleja näidatud pangakontole või kantakse kuludokumendi alusel ja toetuse taotleja nõusolekul teenust osutava isiku või asutuse pangakontole.

Toetuse taotlemine
Toetuse saamiseks tuleb esitada Pärnu linnavalitsusele taotlus koos lisadokumentidega:
• kui surm on registreeritud väljaspool Eestit, siis on vajalik surma tõendav dokument, mille on välja andnud välisriigi asjaomane asutus
• matuse korraldamisega kaasnevaid kulutusi tõendavad dokumendid.

Taotluse saab mugavalt esitada e-teeninduses (vajalik sisselogimine).

Võimalik on avaldus esitada ka blanketil. Arvutis täitmiseks laadige fail alla, salvestage, täitke ja digiallkirjastage ning saatke e-posti aadressile linnavalitsus[at]parnu.ee.

Võite vormi ka välja printida, täita käsitsi, allkirjastada ning saata postiga aadressile Suur-Sepa 16, 80098 Pärnu linn, Pärnu linn. Samuti võib taotluse tuua linnavalitsuse infolauda või elukohale vastava piirkonna hoolekandekontorisse.

Veebilehel kasutatakse küpsiseid