Sotsiaalteenuste osutamise kord

Turvakoduteenuse eesmärk on ajutise eluaseme, turvalise keskkonna ja esmase abi tagamine:
1) Pärnu linnas viibivale kuni 18-aastasele abivajavale või hädaohus olevale lapsele ja koos temaga abi vajavale täisealisele pereliikmele;
2) täisealisele isikule, kes vajab turvalist keskkonda.

Turvakoduteenust osutatakse järgmiste tegevuste kaudu:
1) ööbimis- ja pesemisvõimaluse ning toitlustamise tagamine;
2) vajadusel esmase kriisiabi osutamine ning teistest abisaamise võimalustest teavitamine;
3) east ja vajadustest lähtuv hooldamine ja arendamine;
4) meditsiinilise abi osutamise korraldamine.

» Turvakoduteenus on Pärnu linna elanikele tasuta.
» Teiste omavalitsusüksuste elanikele osutatakse turvakoduteenust vältimatu abi korras ning teenuse eest esitatakse omavalitsusüksusele arve vastavalt teenuse osutaja hinnakirjale.


Pärnu Laste ja Noorte Tugikeskus
Oja 97, 80040 Pärnu linn, Pärnu linn (2. peremaja)
443 1133 ; 5552 2136 (24h)

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Lastekaitseteenistus

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
kab 204, 205 ja 206A/206B (II korrus)
444 8124
lastekaitse[at]parnu.ee

Vastuvõtt: E, T: 8.30–12
N: 8.30–12 ja 14–17

Lastekaitsespetsialistid

Veebilehel kasutatakse küpsiseid