Sotsiaalteenuste osutamise kord

» Varjupaigateenust osutatakse täisealistele abitaotlejatele, kes asuvad Pärnu linnas ning kellel on puudus kindlast või regulaarsest ööbimiskohast.
» Varjupaigateenusega kindlustatakse abivajavatele isikutele minimaalsetele tingimustele vastav ööbimis- ja pesemisevõimalus, turvaline keskkond ja koht päevaseks viibimiseks (päevakeskus). 

» Teenus sisaldab abivajajate vastuvõttu ja läbivaatust varjupaigas, ööbimisvõimalust, päevakeskuse kasutamise võimalust (vajadusel), abistamist asjaajamisel ning vajadusel meditsiinilise abi ja muu vältimatu sotsiaalabi osutamist.
» Varjupaigateenuse saaja saab kasutada selleks ettenähtud hoiuruumi oma isiklike asjade hoidmiseks.
» Neile, kes jäävad päevaseks ajaks varjupaiga ruumidesse, võimaldatakse päevast tegevust eraldi ruumis, mida ei kasutata ööbimiseks.
» Kergema meditsiinilise kõrvalabi vajadusega varjupaigateenuse saajatel võimaldatakse ööpäevaringselt kasutada põetuseks ettenähtud ruume.
» Ilmselgete joobetunnustega, määrdunud ja enda pesemisega mittenõustuvad abitaotlejad majutatakse teistest abivajajatest eraldi ning neile tagatakse täiendav järelevalve.
»  Varjupaigateenus on selle saajatele tasuta.

Teenust osutab MTÜ Pärnu Horisont
Varjupaik asub Suur-Posti 18b asuvas kahekorruselises hoones, avatud 7 päeva nädalas ja 24 tundi päevas
Kontakttelefon: 444 2774

Võimalik majutada kuni 62 inimest päevas. Lisaks ajutisele peavarjule sisaldab täiskasvanute varjupaigateenus veel pesemisvõimalust koos sauna kasutamise võimalusega (1 kord nädalas), abistamist asjaajamisel, esmast meditsiinilist abi, toiduabi, riideabi, riiete desinfektsiooni ja päevakeskuse teenust.

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid