Sotsiaalteenuste osutamise kord

Võlanõustamisteenuse osutamisega abistatakse toimetulekuraskustes isikut:
- tema varalise olukorra kindlakstegemisel
- võlausaldajaga läbirääkimiste pidamisel ja nõuete rahuldamisel
- uute võlgnevuste tekkimise vältimisel toimetulekuvõime parandamise kaudu
- muude võlgnevusega seotud probleemide lahendamisel.

» Võlanõustamisteenus hõlmab isiku nõustamist, juhendamist ja edasiste võlgade tekkimise ennetamist.
» Teenust osutatakse Pärnu linna elanikele (elukoht on rahvastikuregistris registreeritud Pärnu linna, sh osavalda)
» Otsuse võlanõustamisteenuse võimaldamise kohta teeb elukohajärgne sotsiaaltöötaja lähtudes teenuse taotleja majanduslikust võimekusest ja abivajadusest.
» Sotsiaaltöötaja poolt võlanõustamisteenusele suunatud inimesele on teenus tasuta.

» Võlanõustamisteenusele registreerimiseks võib pöörduda linnavalitsuse piirkondlikku hoolekandekontorisse või otse teenuseosutaja poole.

Võlanõustamisteenuse osutajad
MTÜ Sotsiaalne Kaasatus
Papiniidu 5, Pärnu linn, Pärnu linn (Sillakeskuse büroomaja 1 (4. korrus))
5552 1999
sotsiaalnekaasatus[at]gmail.com
www.sotsiaalnekaasatus.eu

MTÜ Pesapuu
Jannseni 5, Pärnu linn, Pärnu linn (I korrus)
446 0677
mtupesapuu[at]gmail.com
www.pesapuukeskus.com
Vajalik eelnev registreerimine

Sotsiaalosakond

Suur-Sepa 16
80098 Pärnu linn, Pärnu linn
444 8120
linnavalitsus[at]parnu.ee
Vastuvõtt: E, T 8.30–12
N 8.30–12 ja 14–17

Hoolekandekontorid
Hoolekandeasutused

Veebilehel kasutatakse küpsiseid