Pärnu linna suurimaks tervisedenduslikuks projektiks on saanud liitumine WHO tervislike linnade liikumisega ning Eesti Tervislike Linnade Võrgustikuga.

WHO Euroopa Tervislike linnade projekt taotleb tervise lülitamist Euroopa linnade arengueesmärkidesse. Organisatsioon kureerib Euroopa tervislike linnade liikumist, mis hõlmab Euroopa riikide tervislike linnade võrgustike tegevust ja tervislike linnade arendamist. Tervislike linnade liikumine on tulevikku suunatud tegevus, mille põhimõtteks on inimese tervisliku seisundi ja turvalise elukeskkonna loomine ja tagamine tulevastele põlvedele.

Pärnu linn on osalenud Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku III ja IV (2003-2008) faasi tegevustes. Selles osalemine on andnud linnale kogemusi mitmetes arenguga seotud valdkondades ja loonud võimaluse saada teistelt Euroopa linnadelt nende teadmisi ja kogemusi. Pärnu linn jätkas tegevust ka Euroopa Tervislike Linnade Võrgustiku V faasis 2009-2013.

Järgides WHO põhimõtteid ning arengustrateegiaid kogu Euroopas, on asutud tervist toetava linnakeskkonna sihipärasele arendamisele, väärtustatakse ümbritsevat linnakeskkonda ja elutingimusi.

Põhiteema 1 - Hooliv ja toetav keskkond
Põhiteema 2 - Tervislik elu
Põhiteema 3 - Tervislik linnakeskkond ja selle kujundamine

Vaata lisaks: WHO Tervislike linnade PHAN WP6 projekt (European WHO Physical activity networking WP6 Networking on tools for physical activity planning and economic assessment)

tervislik p2rnu 
ETLV logo
whotunnistus whotunnistus1
KHaPVrPD

Veebilehel kasutatakse küpsiseid